Skip links

Duurzamere bouw met een materialenpaspoort

Een aspect waar onze maatschappij nog flink op kan verduurzamen is restafval. Aan alle kanten produceert Nederland nog steeds veel te veel restafval. Het verrassende is dat het merendeel hiervan bij de bouwsector vandaan komt. Tijdens sloop of ontmanteling worden alle bouwmaterialen als afval gelabeld, zelfs als ze nog in prima staat zijn om hergebruikt te worden. Een materialenpaspoort kan hier verandering in brengen.

Wat is een materialenpaspoort?

Maar wat is een materialenpaspoort nu eigenlijk? De naam zegt al heel veel. Het is een paspoort, maar dan voor gebouwen, bouwwerken en andere objecten.

In dit paspoort staat alle informatie over welke materialen er gebruikt zijn. Er staat in welke hoeveelheden de materialen gebruikt zijn, hoe het gemonteerd is, wat de locatie van het object is. Eventueel kan er informatie over de kwaliteit en waarde toegevoegd worden. Ook worden aanpassingen erin vastgelegd die tijdens het gebruik plaats vinden.

Door dit paspoort kan de sloop van een bouwwerk zo uitgevoerd worden dat zoveel mogelijk van de materialen hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Dus in essentie krijgen de materialen een identiteit toegewezen!

Het recyclen van al deze materialen is ontzettend duurzaam, omdat het twee verschillende effecten heeft. Ten eerste bespaar je heel veel op belangrijke en redelijke schaarse grondstoffen.

Grondstoffen worden voor heel veel verschillende dingen gebruikt, maar zijn niet onbeperkt beschikbaar. Daarom is het altijd goed als daar op bespaart kan worden. Daarnaast wordt er veel minder CO² uitgestoten omdat er minder grondstoffen gewonnen en bewerkt worden. Deze processen zijn natuurlijk niet bijzonder milieu vriendelijk.

Waarom is een materialenpaspoort belangrijk?

Zoals eerder al even kort genoemd genereert Nederland nog steeds veel restafval. Op het moment komt 40% hiervan uit de bouwsector. Dit is al ongeveer 10% minder dan in 2019, mede doordat het materialenpaspoort meer in gebruik genomen wordt. Maar om het doel van een volledige circulaire-economie in 2050 te halen, moet er dus nog wel het een en het ander gebeuren.

Op het moment zijn er 2 grotere obstakels die het grootschalig hergebruiken van materialen moeilijk maken. 

Het eerste is dat er vaak niet genoeg informatie beschikbaar is over bestaande constructies en materialen. Er is dus ook weinig informatie over de staat en kwaliteit van de oude materialen, waardoor hergebruik te grote risico’s oplevert ten opzicht van nieuwe materialen.

Een materialenpaspoort is er dus juist voor om dit soort informatie wél beschikbaar te stellen, om het hergebruiken van materialen toegankelijker te maken.

Het tweede obstakel is de communicatie tussen de verschillende partijen rondom het recyclen. Het is moeilijk om vraag en aanbod van beschikbare materialen op elkaar af te stemmen tussen de verschillende partijen.

Er zijn genoeg bedrijven en instanties die willen bijdragen aan een circulaire-economie, maar elkaar vinden om de materialen uit te wisselen is nog lastig. Er is ook nog niet echt een centraal platform waar dit kan. Door het beschikbaar stellen van de informatie in een materialenpaspoort wordt dit obstakel al wat makkelijker te over bruggen.


Hier bij Amperapark werken wij ook met materialenpaspoorten voor onze producten, om ook op dit gebied een impact te kunnen hebben op duurzaamheid. Door het gebruik van een materialenpaspoort nemen wij een actievere rol in bij het hergebruiken van materialen. Onze solarcarport kan eenvoudig ontmanteld worden aan het einde van de gebruikscyclus en de materialen kunnen snel een nieuwe bestemming krijgen.

Wil je meer weten over Amperapark? Bekijk dan eens de ‘over ons’ pagina. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

Leave a comment