Skip links

Duurzame mobiliteit

De mobiliteitssector is aan het verduurzamen. In 2018 maakte het kabinet een plan om daar ruim 25 miljoen in te investeren. Het plan was om daarmee binnen drie jaar de eerste stappen te zetten naar duurzame mobiliteit. Nu, drie jaar later, zien we een aantal positieve veranderingen en technologische innovaties op het gebied van mobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan het laadstation elektrische auto, dat op steeds meer plekken verschijnt. Op deze pagina leest u alles over duurzame mobiliteit.

laadstation elektrische auto

Wat is duurzame mobiliteit? 

De Nederlandse overheid, maar ook Nederlandse consumenten investeren in de mobiliteit van de toekomst: duurzame mobiliteit. Vaak denkt men bij duurzame mobiliteit alleen aan elektrische auto’s en laadstations. Hoewel de elektrische auto’s inmiddels zo goed als ingeburgerd zijn in het verkeer, gaat duurzame mobiliteit om meer dan dat.

Duurzame mobiliteit betekent eigenlijk een evenwicht bereiken tussen bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat. Dat gaat niet alleen over welke auto’s er op de weg rijden, maar betreft ook regionale en mondiale uitdagingen, om alles zo efficiënt en duurzame mogelijk in te richten. Het is simpel gezegd een toekomstbestendige manier van vervoer en verplaatsing met een minimale invloed op het klimaat en een lage CO2-uitstoot.

Waarom duurzame mobiliteit? 

De toenemende aandacht voor duurzame mobiliteit geeft aan dat het belangrijk is. Ontdek waarom: 

Toenemende reizen

We zien in Nederland een grote verandering in onze manieren van reizen en verplaatsen: steeds vaker, steeds meer en steeds verder, voor zowel werk als vrije tijd. Verplaatsingen zijn een belangrijk onderdeel geworden van ons dagelijks leven, maar stoten helaas vaak veel CO2 uit.

Nederlandse klimaatdoelstellingen

In Nederland wordt ongeveer 20 procent van de CO2 uitstoot veroorzaakt door de mobiliteitssector. In de klimaatdoelen staat omschreven dat Nederland in 2030 nog maar de helft van de broeikasgassen ten opzichte van 1990 mag uitstoten. Er zijn dus veranderingen nodig.

Uitstoot door mobiliteit

De mobiliteitssector veroorzaakt veel CO2-uitstoot door bijvoorbeeld de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals benzine. Ook de productie van de voertuigen, het onderhoud en randzaken zoals onze wegen en wegwerkzaamheden zorgen voor CO2.

Europese klimaatdoelstellingen

Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op Europees niveau zijn er doelen om mobiliteit te verduurzamen. De Europese Unie wil in 2050 60% minder uitstoot door transport realiseren. 

Hoe ziet duurzame mobiliteit eruit? 

We streven naar vervoersvormen die passen bij groene mobiliteit. Dat kan bijvoorbeeld door de infrastructuur zo in te richten dat mensen gemakkelijk van de ene plek naar de andere kunnen lopen. Een ander voorbeeld is het aanbieden van deelfietsen of een beter ingericht openbaar vervoer. Natuurlijk ook door meer laadstation elektrische auto te faciliteren.

AmperaPark helpt u graag met het realiseren van duurzame mobiliteit. Dat doen we door parkeerplaatsen te transformeren naar duurzame energie hubs met een milieuvriendelijk laadstation auto. Middels de zonne carport worden elektrische auto’s voortaan opgeladen uit een hernieuwbare en duurzame energiebron. De overige energie kan worden gebruikt om de verschillende faciliteiten te voorzien van groene energie.

Ontwikkelingen in duurzame mobiliteit

Om te zorgen voor een duurzame toekomst heeft de Nederlandse overheid een plan en een bijbehorend tijdspad op weg naar emissievrije mobiliteit gelanceerd. Daarin wordt gekeken naar nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals elektrisch rijden en rijden op waterstof. Daarnaast wordt er gekeken naar mogelijke gedragsveranderingen. Zo is er bijvoorbeeld een Toolbox Slimme Mobiliteit opgezet door Rijkswaterstaat met een overzicht van de belangrijkste maatregelen die mobiliteitsgedrag beïnvloeden, zoals deelmobiliteit.

Duurzame mobiliteit voor bedrijven

Niet alleen als consument, maar ook als ondernemer kunt u invloed uitoefenen op duurzaamheid in de mobiliteitssector. Kijk bijvoorbeeld naar een duurzamere manier van transport, stimuleer deelmobiliteit of investeer in een duurzame parkeerplaats met laadstation auto. Beide zijn toepasbaar op diverse locaties waar gestreefd wordt naar duurzame mobiliteitsoplossingen.

Voor zowel grote als kleine organisaties wordt duurzaam ondernemen van steeds groter belang. Bedrijven die meer rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en natuur kunnen vaak op meer steun van consumenten rekenen. Bovendien worden bedrijven die duurzaam zaken doen ook gestimuleerd door de Rijksoverheid en kunnen ze profiteren van verschillende fiscale voordelen. Ook hier geldt dus: duurzaamheid loont!

AmperaPort

laadstation auto
laadstation elektrische auto

AmperaSol

Wilt u meer weten? Maak een afspraak!  

Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd in een afspraak? Neem dan svp contact op  via bijgevoegd formulier. Wij proberen dan altijd binnen een werkdag contact met u op te nemen. 

Mocht u liever direct telefonisch contact met ons op willen nemen? Bel dan svp: (+31) 085 029 1440.  Natuurlijk kunt u ons ook een mail sturen: sales@amperapark.vom