Skip links

De wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaamheidsdoelstellingen of, beter gezegd Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn de doelen die in 2015 zijn vastgelegd door de Verenigde Naties als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht en moeten zorgen voor een wereldwijde verbetering op gebied van klimaat, natuur en biodiversiteit. In dit deel van de kennisbank lees je alles over de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN en hoe groene energie kan bijdragen aan het behalen van deze doelen in Nederland.

Wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen?

De duurzaamheidsdoelstellingen zijn ontwikkeld om de wereld een betere plek te maken voor 2030. Duurzaamheid wordt in de doelstellingen in de breedste zin behandeld. Concreet staan de doelen voor een schone planeet, waar het welzijn van mensen, dieren en planten (weer) floreert en het ecosysteem herstelt. In totaal zijn er 17 onderwerpen met ieder hun eigen concrete doelen. Achter de zeventien onderwerpen schuilen namelijk nog zo’n 170 concrete doelen die behaald moeten worden door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. De 17 doelen bestaan onder meer uit: armoedebestrijding, goede gezondheidszorg, gendergelijkheid, klimaatactie, leven in het water, verantwoorde consumptie en productie en duurzame steden en gemeenschappen. 

Waar zijn de doelstellingen voor nodig?

Het gaat niet goed met onze planeet. In de afgelopen jaren is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 1 graad opgelopen. Vooral sinds de jaren zeventig is die stijging te zien. Elke 10 jaar komt er naar verwachting nu zo’n 0,2 graden bovenop. Idealiter mag de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden stijgen voor 2100. Dat is vastgelegd in de duurzaamheidsdoelstellingen, en dat is ook de wens van Greenpeace, die er uitgebreid onderzoek naar heeft laten doen. Het voorkomen van de temperatuurstijging is een van de hoofdlijnen uit het klimaatakkoord en de VN-doelen. Daarin is vastgesteld dat we de temperatuurstijging moeten beperken tot 1,5 graden Celsius. Zo kunnen we zoveel mogelijk mensen, dieren en natuur beschermen.

Stijgt de temperatuur wel verder? Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de gevolgen op het klimaat niet meer te overzien zijn. Volgens de wetenschap zullen we dan we richting de zesde massale uitsterving in de geschiedenis van de aarde gaan. Voor ecosystemen kan het miljoenen jaren duren om van zo’n gebeurtenis te herstellen. 

Groene energie is dé oplossing 

Om op maximaal 1,5 graden temperatuurstijging uit te komen moet de CO2-uitstoot wereldwijd met zo’n 30% verminderd worden ten opzichte van 1990. Zowel Europa als Nederland spelen hier een belangrijke rol in. Greenpeace heeft bijvoorbeeld uitgerekend dat Europa de CO2-uitstoot met wel 65% moet verminderen om aan de doelstellingen te kunnen voldoen. Wereldwijd moet de CO2-uitstoot tussen 2020 en 2030 halveren – een enorme taak.

De energiesector is cruciaal in het klimaatdebat. In de duurzaamheidsdoelstellingen zijn dan ook verschillende afspraken gemaakt over groene energie. Zo moet in Nederland 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen in 2030. Hernieuwbare bronnen zijn dan bijvoorbeeld de windmolens op zee en op het land, de zonnepanelen op onze daken en het water. 

Om te voldoen aan de duurzaamheidsdoelstellingen werkt Nederland aan een nieuw energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. Deze omslag naar een land zonder fossiele energie betekent dat er de komende jaren veel gaat veranderen. De energiesector is namelijk één van de belangrijkste sectoren in Nederland.

Als het aankomt op duurzame stroom geldt: hoe eerder, hoe beter. Begin daarom vandaag nog met het verduurzamen van jouw onderneming, bijvoorbeeld met onze AmperaPort. De AmperaPort is de zonnecarport ontwikkeld door AmperaPark. Deze duurzame overkapping met zonnepanelen maakt van jouw parkeerplaats een duurzame energiebron, die tot wel 3.000 kWh per parkeerplek kan opwekken. 

Leave a comment