Skip links

Mobiliteit in de toekomst

Het PBL/CPB hebben groot onderzoek gedaan naar de toekomst van mobiliteit in Nederland. Zij presenteerden een rapport met twee mogelijke toekomstbeelden voor Nederland. Een plek waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken. Hoe ziet dat er precies uit? Dat lees je in dit onderdeel van de kennisbank.

De verwachtingen

Uit het onderzoek blijkt dat de mobiliteit naar verwachting met 25% tot 50% gaat groeien in 2050. Daarin wordt vooral gekeken naar de Nederlandse bevolkingsgroei, maar ook naar wereldwijde bevolkingsgroei en economische groei. Deze zaken leiden namelijk vaak tot meer mobiliteit: er wordt meer gevlogen, mensen reizen vaker van A naar B en meer mensen zullen beschikken over een auto. Oftewel: voertuigkilometers, vrachtverkeer en de luchtvaart zullen flink gaan toenemen in 2050. 

Wanneer de economie naar verwachting groeit, krijgen mensen meer mogelijkheden om hun verdiende inkomen te besteden. Bijvoorbeeld aan (vlieg)reizen of andere uitjes. Bovendien neemt de consumptiemaatschappij nog altijd toe, en bij economische groei nog meer. Daarom is ook het goederenvervoer een belangrijk onderdeel van het rapport. Ook het goederenvervoer, zowel binnen- als buitenlands, lijkt toe te gaan nemen. In het hoge scenario voorspelt PBL/CPB een groei van 83 procent en in het lage scenario is dat 27%. De ontwikkelingen op het gebied van waarde-gewichtsverhouding kunnen deze percentages natuurlijk beïnvloeden. 

De toekomst van mobiliteit

De toename van mobiliteit heeft ook gevolgen voor de manier waarop mobiliteit georganiseerd is. Daar zullen dingen veranderen. Een voorbeeld uit het rapport is bijvoorbeeld de omslag van een fysieke stad naar een connected stad, waarin alles door middel van IoT (Internet of Things) met elkaar verbonden is. Denk aan connected auto’s, een slimme infrastructuur en smart openbaar vervoer.

Bovendien leven we naar verwachting in 2050 meer in een ‘sharing-economy’, wat betekent dat we niet per se meer producten zullen bezitten, maar eerder delen. Daar hoort ook de platformeconomie bij (denk aan Uber). Nieuwe aanbieders en sharing-platforms betreden de markt met soms verregaande gevolgen. Een andere trend rondom mobiliteit in de toekomst is slim gebruik van data, waardoor we steeds meer weten en goede voorspellingen kunnen maken. Dit alles in combinatie met snelle ontwikkelingen op technologisch gebied, vormen straks de mobiliteit van de toekomst. 

Het duurzame aspect van mobiliteit

Een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsector, is uiteraard het gebruik van fossiele brandstoffen. Om te voldoen aan de plannen in de Europese Green Deal, moet iedere sector per 2050 klimaatneutraal zijn. Voor de mobiliteit van de toekomst is een forse reductie van CO2-emissies noodzakelijk. Als we kijken naar de SDG’s van de UN, dan zien we een paar concrete veranderingen in de mobiliteit van de toekomst. Er zullen geen emissies meer plaatsvinden, maar juist wel uitstekende en toegankelijke bereikbaarheid voor jong, oud, arm, rijk, valide en mindervalide. Mobiliteit zal betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond moeten zijn.

Bij deze toekomst horen ook slimme, duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Auto’s in het personenverkeer en vrachtverkeer moeten daarvoor zuiniger en schoner worden, zoals bijvoorbeeld elektrische auto’s of auto’s op waterstof. Oudere modellen auto’s die op fossiele brandstoffen rijden, zullen langzaam uit het wagenpark verdwijnen. Ook de luchtvaart moet investeren in duurzamere alternatieven voor kerosine, volgens PBL/CPB. 

Conclusie

Kort gezegd, de mobiliteit van de toekomst is de schakel tussen wonen, werken en vrije tijd. De vraag naar duurzame mobiliteit neemt toe. Nu, maar ook in de toekomst. Zo’n omwenteling roept misschien wel allerlei vragen op: hoe zorgen we bijvoorbeeld voor voldoende duurzame energie? Wij helpen je graag verder. Met onze solar carport voorzien we jouw bedrijf van een duurzame parkeerplaats. Zo ben je niet langer afhankelijk van grijze netstroom en klaar voor de mobiliteit van de toekomst. 

Leave a comment