Skip links

Wat is elektrisch rijden?

De auto-industrie is in rap tempo aan het innoveren. Dit is een logisch gevolg van nieuwe technologie die door continue innovatie gestimuleerd wordt door overheden vanwege de huidige klimaatcrisis. Zo’n 10 jaar terug was elektrisch rijden nog vrij onbekend in Nederland. Nu lijkt het steeds normaler te worden en zien we elektrische auto’s steeds vaker terug in het verkeer. In 2020 was ongeveer 12,7 procent van de in Nederland verkochte auto’s een (hybride) elektrische auto. Volgens de ANWB reden er in totaal bijna 145.000 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2019.

Ook op dit moment is de elektrische auto de grootste trend binnen de automotive markt. De verwachting is dan ook dat er dit jaar opnieuw meer elektrische auto’s worden verkocht, en er zowel nieuwe laadpalen als nieuwe (betaalbare) modellen bij komen. Maar wat is elektrisch rijden eigenlijk precies? In dit kennisbankartikel lees je er alles over. 

Wat is elektrisch rijden?

Een elektrische auto wordt aangedreven door een elektrische motor. Het voertuig krijgt zijn energie door oplaadbare batterijen, in plaats van brandstof. Deze batterijen zitten vaak onder de auto of achter de achterbak. Op het moment worden voornamelijk lithium-ion batterijen gebruikt om een elektrisch voertuig van elektriciteit te voorzien. Er zijn echter nog meerdere mogelijkheden. Zo is bijvoorbeeld Dyson bezig met het ontwikkelen van een nieuwe ‘solid state’ batterij. Dit is een ander soort batterij, met solide elektroden en solide elektrolyten in plaats van de liquide elektrolyten voor een lithium-ion batterij. Daardoor is de batterij duurzamer. Bovendien zijn de ontwikkelingen nog in volle gang als het aankomt op elektrisch rijden. Zo kondigde tech-giant Apple niet heel lang geleden aan om hun eigen elektrische auto op de markt te brengen

Elektrisch rijden voor een beter klimaat

Een elektrische auto heeft veel voordelen. Zo is hij stiller, schoner en heeft een veel lagere CO2-uitstoot vergeleken met brandstof auto’s. Met een elektrische auto ga je dus klimaatbewust rijden. Volgens MilieuCentraal stoot een elektrische auto over zijn gehele leven zo’n 40 procent minder CO2 uit dan een auto met een brandstofmotor. Bij een elektrische middenklasse auto komt in totaal 32.300 kilo CO2 vrij terwijl dit wel 53.100 kilo CO2 is bij een vergelijkbare brandstofauto. Bij deze berekening is zowel uitgegaan van de productie van de auto plus accu als 220.000 kilometer rijden, oftewel, de gemiddelde levensloop van een auto. Bovendien zijn de huidige berekeningen gebaseerd op de grijs-groene stroom uit een stopcontact, wat betekent dat dit verschil alleen nog maar groter wordt bij het gebruik van een groene parkeerplaats en milieuvriendelijk opladen.

Dit zijn de cijfers in Nederland

Als je kijkt naar de geschiedenis van elektrisch autorijden, dan zul je zien dat de eerste elektrische auto in Nederland al 133 jaar geleden rondreed. Toentertijd deed de uitvinding van de startmotor in 1912, elektrisch rijden de das om. Tien jaar geleden begon het idee van elektrisch rijden meer te leven. In 2013 kwamen vervolgens de eerste Tesla’s naar Nederland, waarvan zo’n 1.200 in het eerste jaar verkocht werden. De Tesla laadstations schoten als paddenstoelen uit de grond. In 2014 waren er volgens het CBS in totaal 4.621 volledig elektrische voertuigen in Nederland. In 2016 was dat aantal al ruim verdubbeld. Vervolgens zagen we in 2020 44.678 volledig elektrische auto’s, wat met hybride en plugins meegeteld neerkomt op een totaal van 93.918. 

De overheid en het klimaatakkoord

Ook de overheid probeert elektrisch rijden actief te stimuleren. Wegverkeer veroorzaakt namelijk ongeveer een vijfde van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. Met het doel volledig klimaatneutraal te zijn in 2050, zijn er een aantal zaken opgenomen in het voormalig regeringsakkoord en in het huidige klimaatakkoord omtrent elektrisch rijden. Het aantrekkelijke bijtellingspercentage op elektrische auto’s van 4% is helaas verleden tijd. Maar niet getreurd, de bijtelling op elektrische auto’s is nog steeds lager dan die op brandstofauto’s. De bijtelling stijgt namelijk naar 12% in 2021. Bovendien betaal je als particulier nog tot en met 2024 geen BPM en geen motorrijtuigenbelasting. 

Ten slotte laat Nederland indrukwekkende cijfers zien als het gaat om laadpunten en laadstations. Eind 2020 waren er 60.993 openbare laadpleinen in ons land en zelfs 1.803 punten waar snelladen mogelijk is. Met oog op de energietransitie wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan 100% milieuvriendelijk opladen op duurzame parkeerplaatsen, bijvoorbeeld door een overkapping met een solar carport

Met een solar carport wordt het makkelijk om groene stroom op te wekken door middel van zonnepanelen, en tegelijkertijd een auto te voorzien van elektriciteit. De carport met zonnepanelen zorgt zo voor een aantrekkelijk alternatief voor een gewone parkeerplaats!

Leave a comment