Skip links

De klimaatzaak tegen Shell: goed nieuws voor het milieu

Wereldwijd was er op 26 mei aandacht voor de legendarische uitspraak in de klimaatzaak tegen Shell. Het vonnis pakte positief uit voor Milieudefensie, GreenPeace Nederland en de ruim 17.000 mede-eisers. Het energiebedrijf moet haar CO2-uitstoot in 2030 met 45% hebben verminderd ten opzichte van 2019. Shell moet haar uitstoot dus flink terugbrengen. Maar wat houdt dit in de praktijk in en waarom is dit vonnis zo belangrijk?

De eisen en achtergrond van de klimaatzaak

In 2018 werd er voor het eerst gesproken over het nemen van juridische stappen tegen Shell. Nadat bleek dat Shell al jaren wist van de negatieve effecten van klimaatverandering, ontstond er veel kritiek op het bedrijf. Zo werd één rapport veelvuldig gequote: The Greenhouse Effect. Onderzoekers beschreven hier de link tussen een hoge CO2-uitstoot (dankzij ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen) en dreigende klimaatverandering. In het vertrouwelijke rapport kwam zelfs naar voren dat Shell verantwoordelijk was voor zo’n 4% van de wereldwijde CO2-uitstoot uit olie, gas en kolen.

In 2018 besloten Milieudefensie, Greenpeace Nederland en verschillende belangenorganisaties daarom om juridische stappen te nemen. Dit deden ze niet alleen, maar met ruim 17.000 individuele mede-eisers. In april 2019 verscheen Shell voor het eerst voor de rechter. 

Een positieve uitspraak 

De rechter oordeelde uiteindelijk dat Shell een verplichting heeft om klimaatverandering tegen te gaan. Hierdoor moet het in 2030 een netto vermindering van 45% van de CO2-uitstoot kunnen laten zien. Directeur van Milieudefensie, Donald Pols, zegt blij te zijn met de uitspraak. Volgens Pols wordt hierdoor meer geld geïnvesteerd in groene oplossingen, die vervolgens toegankelijker worden voor een grotere groep mensen. Het grootste belang van deze klimaatzaak zit in de precedentwerking, wat inhoudt dat de uitspraak gebruikt zal worden voor soortgelijke zaken in de toekomst. Zo kunnen internationale bedrijven in andere landen in de toekomst ook worden verplicht om hun uitstoot te verminderen of beleid te veranderen. 

Grijze versus groene mobiliteit

Bij AmperaPark geloven we dat mobiliteit een belangrijk onderdeel is van het dagelijks leven. Daarom investeren wij in het vinden van duurzame oplossingen, waarbij hernieuwbare bronnen centraal staan. Met onze solar carport bieden we niet alleen een innovatieve manier van groen laden, maar ook een stijlvol laadstation voor de elektrische auto. In iedere stap van het ontwerp richten we ons op verduurzaming. We gebruiken hout als bouwmateriaal en we bouwen de solar carport met een materialenpaspoort om circulair design te promoten. Zo tonen we met onze carport met zonnepanelen aan dat rijden ook groen kan!

Leave a comment