Skip links

Klimaatverandering prioriteit tijdens de NAVO top

Op 14 juni kwamen de grootste leiders van de landen binnen de NAVO (de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) bijeen. Tijdens de NAVO-top werd er gesproken over de dreiging van terrorisme, cyberaanvallen en de opkomst van China als grote macht. Maar één van de belangrijkste onderwerpen van de top was klimaatverandering. 

Het klimaatverdrag van Parijs

Ook in 2021 wordt de NAVO beschouwd als één van de belangrijkste en meest invloedrijke allianties. Hoewel de samenwerking ietwat stroef leek te gaan onder het presidentschap van Donald Trump, sprak nieuwe president Joe Biden zijn vertrouwen uit in het bondgenootschap. Slechts enkele uren na zijn inwijding als president sloot hij de Verenigde Staten weer aan bij het klimaatverdrag van Parijs. Hiermee benadrukte hij nogmaals zijn toewijding aan de NAVO en het tegengaan van klimaatverandering. Biden kon hierdoor dus op een warm welkom rekenen tijdens zijn eerste NAVO top.

De uitstoot van defensie 

De NAVO is niet alleen een politieke, maar ook een militaire alliantie tussen 30 Europese en Noord-Amerikaanse landen. Bij het meten van de uitstoot wordt de uitstoot van defensie vaak buiten beschouwing gelaten. Het leger is in de meeste gevallen namelijk niet verplicht om de uitstoot bekend te maken. Nieuwe onderzoeken laten zien dat de uitstoot in deze sector enorm hoog is. Er wordt daarom steeds vaker gesproken over verplichte ‘uitstoot documentatie’ voor het leger. 

Een nader te bepalen CO2 uitstoot 

Onderzoeken die proberen de uitstoot van de EU-landen te bepalen, schatten dat de CO2 voetafdruk in 2019 lag op zo’n 24,8 miljoen tCO2. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ruim 14 miljoen doorsnee auto’s. Er zijn verschillende initiatieven opgericht die de uitstoot onderzoeken en proberen te verlagen. Dit is echter een lastige klus wanneer de precieze uitstoot van het leger per land niet bepaald kan worden. De NAVO wordt daarom opgeroepen om bij te dragen aan het transparant maken van de uitstoot, en het zoeken naar innovatieve mogelijkheden om vervuiling en uitstoot te verminderen. De eerste stap hierin is het openbaar maken van alle nationale data over de broeikasgasemissies van de legers en militaire technologieën. Deze data moet transparant, consistent en vergelijkend zijn. Vervolgens kunnen er doelen worden gesteld die passen bij de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. 

Nieuwe NAVO afspraken

In het statement dat de NAVO landen afgelopen maandag publiceerden, gaven ze aan een nieuwe methode te gaan ontwikkelen waarmee individuele landen hun uitstoot van broeikasgassen door militaire activiteiten kunnen meten. Aan de hand hiervan kunnen er vervolgens concrete afspraken worden gemaakt over het verminderen van de uitstoot. Hoewel het grootste deel van de militaire voertuigen de komende jaren nog op fossiele brandstoffen zal draaien, biedt een nieuw framework een goede basis voor een schonere toekomst

Leave a comment