Skip links

Mobiele zonnepanelen zijn misschien wel de oplossing voor het stikstofprobleem

Om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen op duurzame brandstoffen. Zonne-energie is een goed alternatief aangezien de zon er nu eenmaal altijd is, elke dag weer. Bovendien is de hoeveelheid zon die de aarde bereikt ongeveer 9.000 keer groter dan de huidige energiebehoefte. Daarom is zonne-energie het antwoord op de energietransitie. Maar hoe gaan we al die zonne-energie opvangen? Een boer in Biddinghuizen bedacht een oplossing.

Van landbouwgrond naar zonneveld

Boer Jan stelt dat grond die moet herstellen van intensieve landbouw, zeer geschikt is voor het bouwen van verplaatsbare zonnepanelen. De panelen kunnen zo steeds doorgeplaatst worden naar het volgende stuk grond dat moet herstellen. Zodra het ene perceel vrijkomt, worden de zonnepanelen naar het volgende perceel verplaatst. Het idee om zonnepanelen te laten meedraaien met de wisseling van gewassen, is een geheel nieuw idee. Bovendien wordt er niet alleen door Wageningen University enthousiast gereageerd op het idee van Jan de Winter, maar ook door een miljoenenbedrijf dat graag met de boer wil samenwerken.

Samenwerking voor accu’s

Inmiddels is de productontwikkeling in volle gang. Samen met twee partners is de Winter nu een jaar bezig om zijn droom te verwezenlijken. Zijn idee krijgt de afgelopen tijd ook steeds meer aandacht. Zo wil bijvoorbeeld Mobilis TBI een samenwerking aangaan door containers te vullen met accu’s, die door middel van stroom afkomstig van de mobiele zonnepanelen uit de zonnevelden opgeladen zijn. Middels deze containers wil het bedrijf zijn bouwplaatsen vervolgens gaan voorzien van stroom. De combinatie van verplaatsbare zonnepanelen en accu-containers is uniek. 

Tegenslag door subsidie 

Hoewel de boer grootste plannen heeft met zijn uitvinding en hij de mobiele zonnepanelen het liefst over heel Nederland zou plaatsen, kan dat nog niet. Want zonder subsidie zijn deze plannen helaas niet haalbaar. En omdat de zonnepanelen mobiel zijn, vallen deze nog niet onder de huidige regelgeving. Zonde, want de vraag naar zonne-energie neemt in Nederland in rap tempo toe. Bovendien is zonne-energie hard nodig om de CO2 doelen van 2050 te halen. De overheid speelt daarbij een cruciale rol.

De solar carport als alternatief 

Hoewel de uitvinding van boer Jan een bijzondere oplossing biedt, is het voor jou als ondernemer misschien niet heel aantrekkelijk zonder de subsidiemogelijkheden. Bovendien focust de uitvinding zich (tot nu toe) enkel op landbouwgrond. Toch wil je als (kleinere) organisatie of onderneming ook gaan bijdragen aan het klimaat door wat duurzamer te gaan ondernemen. Maar wist je dat je ook met een klein stukje grond al een groot verschil kan maken?

Eén van de beste manieren daarvoor is misschien wel de carport met zonnepanelen voor een groene parkeerplaats. De solar carport voorziet van groene stroom, opgewekt via de zonnepanelen op het dak van de carport. Daarmee kun je je auto veilig parkeren, opladen en tegelijkertijd groene energie laten opwekken. En dat allemaal op dezelfde plek. Met de solar carport combineer je functionaliteit met duurzaamheid. De solar carport kan op vrijwel iedere parkeerplaats worden gerealiseerd, of je nou een parkeerplaats hebt zo groot als een weiland, of een kleiner formaat. AmperaPark komt graag met je in contact om de mogelijkheden van een solar carport te bespreken!

Leave a comment