Skip links

Ondanks stijgende welvaart staat de natuur onder druk

Begin 2020 werd de wereld opgeschrikt door de opmars van de corona crisis. Sinds maart dat jaar werken we massaal thuis, houden we afstand en wassen we onze handen. Ondanks dat de economie daardoor in een kleine krimp zat en de consumptie afnam, nam de brede welvaart in Nederland toch toe. Dat blijkt uit de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2021 van het CBS. Tegelijkertijd laat hetzelfde rapport zien dat de druk op natuurlijke hulpbronnen dit jaar is vergroot. Wij blikken terug op duurzaamheid in het corona-jaar en sluiten af met een aantal praktische tips over wat jij als ondernemer kan betekenen voor de natuur in Nederland.

Natuur onder druk 

Om de brede welvaart zoals het CBS heeft gemeten, op peil te houden is veel kapitaal nodig. Dat betekent niet alleen economisch kapitaal, maar ook natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal. De hoeveelheid daarvan per inwoner moet eigenlijk op zijn minst ieder jaar gelijk blijven, willen volgende generaties eenzelfde niveau van welvaart kunnen bereiken.

Bij menselijk en sociaal kapitaal zit dat tot nu toe wel goed, maar wanneer we kijken naar natuurlijk kapitaal zien we dalende trend. Dat is zorgelijk. Naar de Europese maatstaf is de staat van de Nederlandse natuur en biodiversiteit ronduit slecht. Neem bijvoorbeeld het percentage natuur- en bosgebieden in Nederland, die behoren momenteel  tot de laagste in Europa. Ook het overschot aan stikstof per hectare is hier het hoogste van alle 19 EU-landen waarvan de cijfers bekend zijn. 

Beslag op grondstoffen

Naarmate we verder in het rapport duiken, zien we dat Nederland niet alleen grote druk op eigen natuur legt. Ook het beslag op grondstoffen wereldwijd is groot. De invoer van grondstoffen zoals biomassa en metalen uit ontwikkelingslanden is flink toegenomen in 2020. Ook hier importeert Nederland meer natuurlijke hulpbronnen dan andere landen. Dat betekent dat wat jij hier koopt of de keuzes die jij maakt als ondernemer een wereldwijd effect kunnen hebben op het milieu. De goederen die hier worden geproduceerd en ingevoerd leggen veel druk op het wereldwijde klimaat, en dat staat haaks op de klimaatplannen van Nederland. 

Het uitgangspunt van de klimaatplannen is namelijk dat de Nederlandse welvaart geen uitputting van natuurlijke hulpbronnen meer mag veroorzaken. Dat zei toenmalig Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in 2018 al. Hij erkende dat Nederland te veel gebruik maakt van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen zoals bijvoorbeeld fossiele energie, die een relatief hoge CO2-uitstoot hebben.

Klimaatneutraal in 2030

Gelukkig is er niet alleen slecht nieuws. Zo heeft het CBS ook een aantal positieve indicatoren gemeten op gebied van klimaat. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat Nederland op koers ligt om de klimaatdoelen in 2030 te halen. Dat betekent dat Nederland steeds meer op een duurzame samenleving gaat lijken. Op gebied van klimaatactie en betaalbare en duurzame energie heeft Nederland bovendien een inhaalslag gemaakt. Daar hebben we inmiddels een gemiddelde positie bemachtigd.

In 2030 moet echter minimaal 27% van de energie in Nederland duurzaam zijn en per 2050 geldt dat voor de gehele energievoorziening. We hebben dus nog een lange weg te gaan. De overgang naar een duurzame energievoorziening is van groot belang in het tegengaan van klimaatverandering en het herstellen van onze natuur en biodiversiteit. Bekijk hoe jij kunt bijdragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld met onze zonnecarport.

Leave a comment