In Enschede is het SlimPark Living Lab geopend. Hier bundelen wetenschappers van Universiteit Twente, bedrijven zoals AmperaPark en Elaad, en onderzoeksinstituten hun krachten. Juist deze wisselwerking tussen wetenschap en het bedrijfsleven kan leiden tot nieuwe inzichten en oplossingen op het gebied van groene energie. 

Perspectief van de eindgebruiker

Hoewel ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie vaak uit technische hoek komen, richt het SlimPark Living Lab zich juist op de eindgebruiker. Hoe kunnen zij hun elektrische auto het snelst opladen? Om deze en andere vragen te beantwoorden, wordt er data verzameld over het gedrag en de behoeften van eindgebruikers. Dat wordt vervolgens met ondersteuning van artifical intelligence geanalyseerd om nieuwe inzichten te verwerven.

Holistische werkwijze 

Zo wordt er gekeken op welke momenten de meeste EV’s zijn gekoppeld aan een laadpaal en wanneer er dus het meeste stroom wordt gevraagd. Deze inzichten kunnen helpen bij het ontwikkelen van slimme laadoplossingen die overbelasting van het elektriciteitsnetwerk voorkomen. Naast het opwekken van zonne-energie, zijn hier verschillende factoren bij betrokken. Denk aan het opslaan van de opgewekte stroom wanneer deze niet direct wordt gebruikt, maar ook het efficiënt inzetten van deze stroom om auto’s mee op te laden. Al deze aspecten worden meegenomen om een geïntegreerd energiesysteem te ontwerpen dat optimaal kan voorzien in de behoeftes van eindgebruikers. 

Het belang van de samenwerking

Het SlimPark Living Lab levert op deze manier een bijdrage aan de energietransitie en hoopt deze dan ook te versnellen. Nu het effect van klimaatverandering steeds zichtbaarder wordt, is ook de behoefte aan groene energie groeiende. Een complexe uitdaging als de energietransitie vraagt om samenwerking op verschillende vlakken. Om deze reden komen in het SlimPark Living Lab zowel wetenschappelijke kennis en onderzoek over technologieën, als behoeftes van consumenten aan de orde. Tel daar het bredere vraagstuk van de energietransitie dat in de samenleving speelt bij op en de samenwerking tussen technologie, mens en maatschappij is compleet. 

Al met al werken we samen aan het slimmer gebruiken van zonne-energie. Zo laad jij je elektrische auto straks nog sneller en groener onder onze AmperaPort!

Nederland stapt over op elektrisch rijden. Op de weg ziet men steeds meer elektrische auto’s voor zowel zakelijk gebruik als particulier gebruik. Elektriciteit is namelijk aanzienlijk goedkoper dan benzine of diesel. Daarnaast betaalt u geen wegenbelasting voor een elektrische auto en liggen de onderhoudskosten aanzienlijk lager. 

In dit artikel leest u meer over de toegevoegde waarde van zonnelaadstations voor ondernemers én hoe u geld kan verdienen met een zonnelaadstation dankzij de leaseconstructie van AmperaPark. 

Elektrische voertuigen in opmars 

De regering heeft bepaald dat er vanaf 2030 in Nederland alleen nog maar elektrische auto’s mogen worden verkocht. Dit betreft auto’s die rijden op elektriciteit die wordt opgewekt via een batterij, waterstof-brandstofcel of zonnepanelen. Om het elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken, is het voor particulieren mogelijk subsidie aan te vragen, indien aan de eisen wordt voldaan. 

Als ondernemer kunt u er waarschijnlijk al helemaal niet omheen. Steeds meer werknemers vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp op de werkvloer en beschikken over een elektrische auto. Elektrische auto’s kunnen zowel door werknemers zelf aangeschaft zijn, maar ook via de lease-constructie van de werkgever. Het aantal laadpalen op bedrijventerreinen neemt dan ook gestaag toe.

Van grijze naar groene parkeerplaatsen 

Het lijkt misschien een grote investering: laadpalen of een solarcarport laten plaatsen. Niet alleen de aanschaf, ook het beheer en het onderhoud hiervan brengen kosten met zich mee. Met een zonnelaadstation op de parkeerplaats van uw organisatie geeft u uw bedrijf niet alleen een innovatieve duurzame uitstraling, maar biedt u klanten en werknemers ook extra service en comfort. Een zonnelaadstation kan op de lange termijn in sommige gevallen zelfs fungeren als een verdienmodel door de oplaadpunten ook toegankelijk te maken voor mensen buiten de organisatie.

Met een zonnelaadstation op de parkeerplaats profiteert uw onderneming van de volgende voordelen:

AmperaPark maakt zonnecarport leasen mogelijk 

AmperaPark zet zich in om zoveel mogelijk parkeerplaatsen in Nederland om te toveren van grijze naar groene parkeerplaatsen. Het is mogelijk om de zonnecarport op een bestaande parkeerplaats te laten plaatsen door AmperaPark. Dankzij de leaseconstructie is het mogelijk een vast maandelijks tarief te betalen voor de zonnecarport en daarnaast een laag tarief te betalen voor de gebruikte zonnestroom. Bij dit maandelijkse tarief zit verzekering, service en onderhoud inbegrepen. U heeft er geen omkijken naar, maar profiteert wel van alle voordelen!

Wat is er nodig om een zonnecarport te leasen? Het enige is een terrein waar AmperaPark de Solarcarport te kunnen plaatsen. Binnen enkele weken regelt AmperaPark de transformatie naar een groene en duurzame parkeerplaats!

Wilt u meer weten over het transformeren van grijze naar groene parkeerplaatsen of heeft u andere vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Samen kijken we naar de beste oplossing voor uw situatie. 

De provincie Overijssel heeft al een aantal zonnepanelenparken, en er staan er nog een aantal op de planning voor de komende jaren. Toch zal de provincie meer moeten doen om de doelen van het ‘Nieuwe Energie Overijssel’ programma te behalen. Eén van deze doelen is om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. 

Een unieke en duurzame kans voor de ondernemers in Overijssel, die bijdraagt aan het behalen van de doelstelling om energieneutraal te zijn in 2050; Energiefonds Overijssel heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor tien organisaties. Deze tien organisaties krijgen binnen 12 weken een eigen zonnelaadstation zonder een eigen investering te hoeven doen. Dit initiatief maakt deel uit van het Programma Zonparkeren Overijssel 2022, ook wel PZO genoemd. 

In dit artikel lees je meer over de kenmerken van PZO en wat de eisen zijn voor jouw organisatie om in aanmerking te komen voor een eigen zonnelaadstation gefinancierd door het Energie Fonds Overijssel. Tot slot lees je de drie stappen die je doorloopt naar een innovatief zonnelaadstation. 

Kenmerken van het Programma Zonparkeren Overijssel

Het Programma Zonparkeren Overijssel 2022 heeft een aantal kenmerken. Zo zijn er in totaal tien organisaties die zonder eigen investering kunnen beschikken over een eigen zonnelaadstation en dat al binnen 12 weken. Hotel Restaurant Frans op den Bult en Woonboulevard Oldenzaal hebben al een eigen zonnelaadstation dankzij het Programma Zonparkeren Overijssel 2022. Zo blijven er nog acht organisaties over die in aanmerking kunnen komen.

Het totale budget van het programma staat op 1,3 miljoen euro. De zonnelaadstations die worden geplaatst met behulp van de subsidie moeten in 2022 gerealiseerd moet zijn. Deze financiering wordt gedaan door het Energiefonds Overijssel. Als organisaties eenmaal een eigen zonnelaadstation hebben geplaatst, beginnen de stroomprijzen al vanaf 12 cent per kWh.

Vereisten voor aanmelding PZO

Wil je jouw organisatie aanmelden om in aanmerking te komen voor het Programma Zonparkeren Overijssel 2022? Dan moet jouw organisatie voldoen aan de volgende eisen: 

Voldoet jouw organisatie aan bovenstaande eisen? Meld je dan aan voor het Programma Zonparkeren Overijssel 2022.

De drie stappen van PZO 

Wil je jouw organisatie verduurzamen met een duurzaam en innovatief zonnelaadstation? Doorloop dan de drie stappen van PZO:

Stap 1: Ga naar www.amperapark.com/PZO en doe de online check 

Stap 2: Plan een vrijblijvend intake gesprek in met één van de green engineers van AmperaPark. Onze medewerker geeft een inzage in:

Stap 3: Jouw organisatie neemt officieel deel aan PZO. Binnen 12 weken regelen wij de aanvraag voor een bouwvergunning, wordt er door het energiefonds een toets gedaan, wordt het zonnelaadstation gebouwd en kan het leveren van groene zonnestroom en laaddiensten beginnen! 

Ben je benieuwd wat AmperaPark kan betekenen voor jouw organisatie? Bekijk dan onze Solarcarport of AmperaPort

Heb je vragen over het Programma Zonparkeren Overijssel 2022? Neem vrijblijvend contact met ons op! 

 

 

Eén van de problemen in de energietransitie zit in het stroomnet: deze kan namelijk niet altijd het grote vermogen aan. Het SmoothEMS met GridShield biedt hier een slimme oplossing voor.

Wat is een Energy Management System?

Een Energie management system is een systeem wat  het gebruik en verbruik van energiebronnen, energieopslag en energieverbruikers optimaal in overeenstemming brengt.  

Duurzame energie ligt om ons heen voor het grijpen, maar is helaas niet op commando beschikbaar. Ons stroomnet kan de grote stromen heen en weer niet altijd aan. Daarom werkt AmperaPark samen met partners Universiteit Twente, Kropman installatietechniek, MENNEKES eMobility, a.s.r. verzekeringen en ElaadNL aan een structurele oplossing. Een combinatie van kunstmatige intelligentie en opslag moet voorkomen dat er grote stromen heen en weer over het elektriciteitsnet gaan. Dankzij ons Energy Management System stemmen we vraag en aanbod van energie op een doordachte manier op elkaar af.

Alleen door slimme laadtechnologie kan ons stroomnet sneller nieuwe laadpalen aan

De populariteit van elektrische auto’s groeit zeer snel. Reden voor netwerkbeheerders om zich zorgen te maken en netcapciteit uit te breiden en/of anders in te zetten. De energievraag van elektrische auto’s is nieuw. Gelukkig stappen steeds meer gezinnen en bedrijven over op zonne-energie. Hierdoor komt er veel zonnestroom beschikbaar in woonwijken.

Ook kiezen steeds meer autorijders en bedrijven voor de slimme solar carports (zonnelaadstations) van Amperapark, die hun auto’s koel houden en tegelijkertijd de elektriciteitsmeter de andere klant op laten lopen. Met direct opwekte zonnestroom kunnen de auto’s meteen geladen worden. Dit scheelt netcapaciteit en overtollige opgewekte stroom kan in batterijen worden opgeslagen.

Het probleem is: hoe voorkomen we dat we te vaak stroom heen en weer sturen, terwijl we in diezelfde wijk tegelijkertijd zowel stroom opwekken als verbruiken? Dankzij slimme laadtechnologie en EMS kunnen we voorkomen dat het net overbelast wordt en laadpalen juist een bonus maken voor de stroomvoorziening. Namelijk, door elektrische auto’s in te schakelen als backup voorziening en stroomverbruikers, als er een stroomoverschot is.

Als plotseling de volle zon op de zonnepanelen in het project staat, beginnen elektrische auto’s met de maximale capaciteit op te laden. Als er een donkere wolk voor de zon schuift, wordt allereerst dié auto opgeladen die het meest leeg is. Dit alles, zonder dat er stroom heen en weer wordt gestuurd met het landelijke elektriciteitsnet. Zuiniger, goedkoper, slimmer. We kunnen veel sneller massaal over op elektrisch.

Daarnaast kunnen we dankzij ons SmoothEMS network veel meer laadpalen aansluiten zonder dat ons elektriciteitsnet overbelast raakt. We werken met SmoothEMS aan een toekomst waarin heel Nederland elektrisch kan rijden.

Elektrische auto’s: rijdende accu’s

Een elektrische auto bevat al gauw 15 tot 75 kWh aan opslag. Wij van AmperaPark produceren veel zonnestroom met onze solar carports, die de auto’s van onze partners prettig koel houden en anders verspilde zonnestraling omzetten in schone ecostroom. Dit geldt natuurlijk ook voor de overige slimme stroomopwekking, van onze partners.

De grondgedachte achter EMS is zonnestroom, windenergie en andere zelf opgewekte stroom direct te gebruiken om elektrische auto’s op te laten, in plaats van deze terug over het elektriciteitsnet te sturen.

Hoe minder stroom er heen en weer wordt gestuurd over de rest van het al zwaarbelaste elektriciteitsnet, hoe meer energie,CO2 en kosten dat bespaard. Want elke landelijke piek of dal die we helpen dempen, betekent weer een vervuilende fossiele centrale minder die aangeschakeld hoeft te worden.

GridShield, machine learning en kunstmatige intelligentie

Bij SmoothEMS gaat dat nét een stukje soepeler dan bij andere EMS systemen. Dat komt omdat we gebruikmaken van machine learning en kunstmatige intelligentie om PV opwek te kunnen “voorspellen” , net als het verwachtte laadgedrag. Naast voorspellen op basis van historische data, wordt er ook gewerkt aan reservering. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de verwachtte energievraag.

Omdat Gridshield een stukje in de toekomst kan kijken, kunnen we de laadsnelheid in de elektrische auto’s aanpassen of tijdelijk even stroom uit een accu onttrekken om een spanningsval op te vangen. Spanningsdalen en pieken worden zo gedempt. Vandaar de naam van ons project – ons SmoothEMS strijkt de pieken en dalen glad door de slimme technologie van het GridShield. Onze veiligheidsmarge is veel kleiner dan anders én we besparen op capaciteit.

Gridshield: wat SmoothEMS zo bijzonder maakt

SmoothEMS gaat dus nog een stapje verder dan een gewoon EMS. Zo is ons systeem ontworpen om de klap op te vangen als we het slachtoffer zijn van overbelasting, uitval of een cyberaanval.  Ook geven we onze gebruikers via Human Energy  Behavior Influence Tools (HEBITs) tips hoe ze via het systeem omgaan met slimmer springen met de beschikbare energie. Je krijgt bijvoorbeeld een seintje om de wasmachine aan te zetten als de zon schijnt. Zo springen we slimmer met de beschikbare energie om en bespaar je geld

Natuurlijk hebben we veel aandacht besteed aan het vraagstuk, hoe GridShield goed te beschermen is tegen cyber security risks. Daarom kunnen we zeggen, dat de communicatie tussen gebruikers, elektrische auto’s, laadpaal, laadplein, het gebouw en het systeem zelf gebasseerd is op security-by-design. Dit betekent dat het systeem, ook zonder internet, functioneert.

De ene Chinese fabrikant na de andere maakt de oversteek naar Europa en biedt hier vaak spotgoedkope elektrische auto’s aan. Gaan elektrische auto’s nu echt doorbreken?

Waarom zien we zoveel Chinese automerken op de Europese weg?

Elektrische auto’s hebben de naam hightech te zijn, maar zitten qua aandrijving veel simpeler in elkaar dan benzineauto’s. Neem een elektromotor met stuur en pedaal, een accu en een versnellingsbak, plaats er een carrosserie omheen en in principe heb je al je elektrische auto. 

Dit is de reden dat je wel volop elektrische speelgoedauto’s, maar geen speelgoedauto’s met benzinemotor, in de winkel ziet liggen voor minder dan een kleine duizend euro. Het is tevens de reden dat ombouwsets waarmee oude auto’s in elektrische auto’s veranderd kunnen worden, steeds populairder worden. En met diezelfde ombouwset kan je natuurlijk ook je eigen carrosserie er om heen bouwen. En zie daar: je eigen automerk. Met deze insteek benaderen steeds meer Chinese spelers de lucratieve markt van elektrische auto’s. 

Goedkope natrium ion accu betekent doorbraak

Er is eigenlijk maar één reden dat we nog niet allemaal massaal elektrisch rijden. Dit heeft te maken met de (nu nog) te dure accu’s. Maar dat is in hoog tempo aan het veranderen. Zo gaat de Chinese batterij gigant CATL in 2022 natrium-ion accu’s produceren. In tegenstelling tot lithium is natrium overvloedig aanwezig: je pak keukenzout bestaat voor de helft uit natrium. Dus gaat de prijs van accu’s, verwachten waarnemers, flink omlaag. Immers, de grondstoffen kosten dan nog maar weinig. Ook dit draagt bij tot de goudkoorts op de elektrische automarkt. 

Welke nieuwe automerken kunnen we de komende tijd verwachten?

Niet alleen veel Chinese ondernemers, ook enkele jonge Europese start-ups lanceren hun voertuigen binnenkort. 

Lightyear is een Nederlands merk van enkele Eindhovense studenten. Erg goedkoop is hun model Lightyear One niet, met een prijs van ongeveer 150.000 euro. Bijzonder aan dit model is de auto wordt opgeladen door de vele zonnepanelen waarmee de auto bekleed is, zodat de auto in de zomer minder bijgeladen hoeft te worden. 

Ook hun Duitse collega’s van start-up Sono Motors uit München maken gebruik van zonnepanelen in de bekleding van hun auto om het bereik van het automodel Sion flink op te krikken. De Sion moet in 2023 van de lopende band rollen, tegen een consumentenprijs van 25.500 euro. Dit komt in de buurt van de goedkoopste benzineauto. Maakt Sono dat waar? Dan is dit einde oefening voor de benzineauto, want dan is zowel de auto zelf als de “brandstof” veel goedkoper dan die van benzineauto’s. 

Nio is een Chinese start-up waar veel kapitaalkrachtige zakenlui achter staan. Dat merk je ook wel aan de krachtige entree op de Noorse markt, waar op dit moment tien procent van alle elektrische auto’s op de weg van Chinese makelij is. Noorwegen is koploper vanwege de strenge wetgeving die benzineauto’s uit zal bannen, en de enorme hoeveelheid hernieuwbare elektriciteit uit de Noorse waterkrachtcentrales. Nio richt zich net als Lightyear op de top van de markt. De nieuwe SUV ES8 is in september 2021 op de Noorse markt geïntroduceerd en moet in oktober zijn entree op de Duitse markt maken. 

Met de sterke toename van het aantal elektrische auto’s zal ook het aantal laadpalen in Europa snel moeten toenemen. De zonnecarport van AmperaPark biedt een alternatief voor zonneweides door carports met zonnepanelen op parkeerplaatsen neer te zetten. Zo staan auto’s bij regen droog én worden ze voorzien van groene stroom! 

Je parkeert je auto als je deze niet nodig hebt, bijvoorbeeld als je thuis bent. En een elektrische auto opladen, kost veel tijd. Het is dus logisch om dit te combineren. Een laadpaal installeren gebeurt daarom vaak op een privé of publieke parkeerplaats. Hoe installeer je je eigen laadpaal? 

Laadpaal thuis installeren

De meeste tijd breng je thuis door en in de tijd dat je slaapt, laadt je elektrische auto op. Een laadpaal thuis installeren is dus een logische keuze. Veel elektrische autorijders zijn dan ook al overgegaan tot het laadpaal thuis installeren. Eén van de mogelijkheden om dit te doen is middels een solarcarport. 

Ook een solarcarport is aangesloten op het elektriciteitsnet, waardoor beide tegelijkertijd kunnen worden geïnstalleerd. Dus heb je een oprit, dan kan je in één klap zowel een carport als een laadpaal installeren. Een laadpaal op eigen grond is vrijwel altijd vergunningsvrij.

Heb je geen eigen oprit, maar parkeer je je auto op gemeentegrond? Dan wordt het lastiger. Dan moet je namelijk wél een vergunning aanvragen voor een laadstation. Veel gemeentes eisen dan dat je laadpaal publiek is, en dus ook door anderen gebruikt kan worden. En zelfs als je je laadstation op eigen grond bouwt, maar je auto aan de straat staat geparkeerd, gaan ambtenaren geregeld ook moeilijk doen over laadkabels die over gemeentegrond lopen.

Zakelijke mogelijkheden

Wil je een laadpaal installeren als bedrijf? Ook voor bedrijven is het erg interessant om een laadpaal te installeren voor de auto’s van werknemers en bedrijfsauto’s. Een elektrische auto heeft een veel lagere CO2 -footprint. Dit zorgt ervoor dat je je duurzaamheidsdoelstellingen als ondernemer makkelijker halen. 

Vooral de combinatie met een AmperaPark solarcarport is erg interessant, omdat je hiermee auto’s beschermt tegen weer en wind en bovendien ook duurzaam groene stroom opwekt. Een win win situatie dus. Voel je als ondernemer, zelfstandige of particulier meer voor een lease constructie? Ook dat kan bij ons. 

Laadpaal installeren: kosten

Het laadpaal installeren kosten plaatje is gunstiger dan veel mensen denken. Voor het kopen van een 22 kilowatt laadpaal kan je, afhankelijk van model en leverancier, denken aan een bedrag van rond de duizend euro tot vijftienhonderd euro. Een en ander hangt ook af van de technische vereisten van je auto. 

Maar daarmee ben je er nog niet. De laadpaal moet ook aangesloten worden op je meterkast. En omdat je nu veel meer stroom gaat verbruiken, moet je elektriciteitsleverancier ook de capaciteit van het net uitbreiden.  Ook voor particulieren is een lease constructie mogelijk. Zo smeer je de kosten uit over een langere tijd.

Dus zoek je een laadpaal installeren bedrijf? Tip: regel dan ook meteen een slimme solar carport. Zo ben je direct klaar, en ben je dubbel groen bezig. Daarnaast ben je op de lange termijn vaak ook nog eens voordeliger uit. Meer informatie? Neem direct contact met ons op voor een slimme oplossing op maat.

Fit for 55, een term die je misschien niet direct aan het klimaat doet denken. Toch is het een belangrijke term die we de komende tijd nog veel terug gaan zien in klimaatgesprekken. Fit for 55 is namelijk een pakket van initiatieven waarmee de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. 

Een initiatief van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de ambitie om de netto-uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te brengen. Hiervoor is echter een passend beleid nodig dat ervoor zorgt dat de ambitie realiteit kan worden. Om deze reden heeft de Commissie op 14 juli 2021 een groot pakket aan initiatieven geïntroduceerd: Fit for 55. De initiatieven hebben betrekking tot het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU.

CO2-emmissienormen auto’s en bestelwagens

Een belangrijk punt van het pakket betreft de CO2-emissienormen. Zo moeten strengere emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens de overgang naar emissievrije mobiliteit versnellen. Dit houdt in dat alle nieuw geregistreerde auto’s en bestelwagens emissievrij zijn tegen 2035. Deze nieuwe voertuigen mogen dus geen CO2 meer uitstoten. Deze nieuwe normen zullen hiermee grote veranderingen teweeg brengen in de mobiliteitssector. Zo zal de energietransitie nog sneller moeten plaatsen. De initiatieven zullen hierdoor ook effect hebben op het plaatsen van laadpalen of solarcarports

Infrastructuur alternatieve brandstoffen

Met de snellere overgang naar CO2 vrije voertuigen, zal ook de infrastructuur moeten worden aangepakt. In 2030 zouden er volgens het plan 30 miljoen emissievrije voertuigen moeten zijn. Op dit moment is de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen nog niet toereikend. Daarom geeft de Europese Commissie aan de huidige richtlijn te vervangen. Ze stelt dat er tegen 2030 zo’n 3.5 miljoen terminals moeten zijn in de Europese Unie. 

Richtlijnen hernieuwbare energie, energie-efficiënte en energiebelasting

Om de energietransitie nog sneller te laten verlopen, zijn er aanvullende initiatieven in het pakket opgenomen. Zo moeten fossiele brandstoffen meer belast worden, waardoor onder andere het vliegen in kosten gaat toenemen. Ook moeten overheidsgebouwen energie-efficiënter worden om het energieverbruik terug te dringen. Hiervoor zullen renovaties worden uitgevoerd die tegelijkertijd ook voor werkgelegenheid creëeren. Ten slotte moet het aandeel hernieuwbare energie in 2030 op 40% procent liggen in de hele Europese Unie. In 2020 lag dit aandeel op 38%. Hiermee ligt de Europese Unie als geheel op koers. 

Elektrische laadpalen, ze zijn tegenwoordig gelukkig op veel meer plekken in het land te vinden. Met de enorme toename van elektrische voertuigen moet namelijk het aantal laadpalen ook in hoog tempo toenemen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Maar hoe werkt de elektrische laadpaal eigenlijk?

De elektrische laadpaal als bron van energie

Als je in een auto rijdt die benzine of diesel als brandstof gebruikt, is het eenvoudig om de brandstof in je auto aan te vullen. Je rijdt simpelweg naar een tankstation als je tank bijna leeg is, en vult de tank weer. Maar bij elektrische voertuigen gaat dit natuurlijk niet. Voor een elektrische auto is het nodig om deze op te laden. Dit opladen doe je bij elektrische laadpalen. 

Elektrische laadpalen zijn eigenlijk een soort groot stopcontact voor je auto. Een elektrische auto is dan ook gewoon een heel groot elektrisch apparaat. Via een laadkabel sluiten je je auto aan op één van de elektrische laadpalen. De accu van je voertuig wordt vervolgens opgeladen met de stroom die uit de laadpaal komt. Hoe snel de auto oplaadt, is afhankelijk van verschillende factoren.

Gewoon laden of snel laden?

De oplaadsnelheid is dus niet in alle gevallen gelijk. Eén van de grootste factoren waar dit van afhangt, is het soort laadpaal. Zo zijn er gewone laadpalen, maar ook snellaadpalen. De meeste gewone elektrische laadpalen vind je bij mensen thuis, op kantoor of in de wijk. Dit zijn doorgaans plekken waar men de auto langer laat staan. Een gewone laadpaal is hier dus prima. Snellaadpalen daarentegen vind je vaak onderweg. Zo staan deze doorgaans bijvoorbeeld bij tankstations. Bij een snellaadpaal kun je de auto vaak binnen 20-40 minuten tot 80% opladen.  

Groen laden

Elektrisch laden is duurzamer, maar toch zijn ook veel laadpalen nog niet helemaal groen. Een groot aantal laadpalen maakt namelijk gebruik van grijze stroom. Gelukkig is er ook een groenere optie: de solar laadpaal. Via een solar laadpaal wordt groene energie opgewekt via zonnepanelen. De solar carport is hier een goed voorbeeld van. Deze carport is bedekt met zonnepanelen die zorgen voor de opwekking van groene energie. Vervolgens kun je je auto eenvoudig opladen met de zonnestroom!

We gebruiken met z’n allen steeds meer duurzame energie. Groene energie brengt dan ook verschillende voordelen met zich mee. Het is allereerst schoner, de kosten zijn lager en het is een onuitputbare bron van energie. Bovendien betekent meer gebruik van duurzame energie minder verbruik van beperkt beschikbare fossiele brandstoffen. Zo stapt Nederland langzamerhand over op een duurzaam energienetwerk. Echter gaat dat nog niet zo soepel als we zouden willen. Er is namelijk steeds meer sprake van toenemende netcongestie. Wat is netcongestie en hoe lossen we dit op? Je leest het in dit artikel.

Een positieve trend

Nederland ervaart momenteel een positieve trend waarin steeds meer energie afkomstig is van duurzame bronnen. In 2020 was het aandeel hernieuwbare energie in Nederland 11,1 procent van het totale energieverbruik. Dit duidt op een stijging van 2,3 procent in vergelijking met 2019, toen het aandeel nog op 8.8 procent lag. We zien dat steeds meer huishoudens en bedrijven de overstap naar hernieuwbare bronnen van energie maken. Daardoor zijn er ook steeds meer partijen die groene energie produceren. Van kleine MKB bedrijven, tot de bouwmarkt op de hoek: hun elektriciteit komt vaak door zelf opgewekte zonne-energie of windenergie. Allereerst is dit natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar helaas gaat het nog niet zonder slag of stoot. Momenteel zien we namelijk steeds vaker dat bedrijven op duurzame energie kampen met een energieoverschot. Zo’n overschot wil een bedrijf dan het liefste verkopen, wat in sommige gevallen leidt tot netcongestie. Simpel gezegd betekent dit dat het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk. Hierdoor gaat er af en toe zelfs groene energie verloren.

Richting de energietransitie

Hoe meer we ons voortbewegen richting de energietransitie, hoe vaker we te horen krijgen dat ons elektriciteitsnetwerk last heeft van netcongestie. Hoe komt dat toch? Eigenlijk zit het zo: in Nederland is het elektriciteitsnet centraal opgebouwd. Via één van de lokale elektriciteitscentrales wordt via transformatorstations en vertakkingen van hoogspanningsleidingen of (ondergrondse) middenspanning leidingen energie verplaatst naar onze huizen en bedrijven. Zo wordt er energie geleverd. Echter is met de komst van groene energie het netwerk niet meer zo “centraal”. Er is niet één centrale plek waar energie wordt opgewekt, maar mensen wekken hun eigen stroom op, bijvoorbeeld middels zonnepanelen op het dak of een zonnecarport. Wanneer mensen die stroom willen terugleveren aan het net, bijvoorbeeld wanneer zij te veel hebben opgewekt, dan wijzen ze naar de netbeheerders. Maar daar is de capaciteit van het elektriciteitsnet soms beperkt. Hierdoor ontstaat er een situatie waarin de beschikbare capaciteit uit de pas loopt met de gevraagde capaciteit. Ofwel: netcongestie. 

Hoe op te lossen?

Een probleem zoals deze vraagt om snelle oplossingen. Ook dit jaar zullen we naar voorspelling weer meer groene energie gaan gebruiken. Maar daardoor zullen de huidige energievoorzieningen dus onder zware druk komen te staan. Volgens de overheid lijkt het erop dat de oplossing ligt in een structurele uitbreiding van het net.  Dat betekent dat er grote aanpassingen in het elektriciteitsnet moeten plaatsvinden. Netbeheerders moeten dan op korte termijn massaal nieuwe kabels leggen en trafo’s (transformatorstations) bouwen. Het is maar de vraag of dat haalbaar is. 

Een andere oplossing vindt men in het slimmer indelen van het energienetwerk. Dat kan bijvoorbeeld met het toepassen van een smart-grid. Dit is een vrij recente ontwikkeling waarmee vanaf 2015 al vele proeven worden gedaan. Een smart-grid  is een soort slim energiesysteem dat helpt om de groeiende hoeveelheid duurzame energie aan te passen in het energiesysteem. Zo’n smart grid zorgt ervoor dat energie lokaal met elkaar wordt verbonden. Het creëert als het ware een afgebakend gebied waarin gebruikers en opwekkers van energie deze met elkaar kunnen delen. Zo hoeft de energie geen grote afstanden meer te ‘reizen’ om getransporteerd te worden, en kunnen we het net verlichten. 

Conclusie 

Al om al, kunnen we zeggen dat de recente ontwikkelingen omtrent de energietransitie positief zijn. Steeds meer bedrijven en huishoudens stappen over naar groene energie, en dat betekent dat we stapje bij stapje steeds meer in de buurt komen van een groen Nederland. Maar verandering gaat niet van de een op de andere dag. Gelukkig zien we ook dat deze ‘beren op de weg’ door de opkomst van nieuwe technologieën en andere innovatie spoedig verholpen kunnen worden. 

Uit een nieuw onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat een aanzienlijk deel van het subsidiebudget voor duurzame energieprojecten niet wordt gebruikt. Volgens de studie, die vorige week werd gepubliceerd, ging het in totaal om meer dan 3 miljard euro. En deel van deze energiesubsidies vloeiden daarom maar terug naar de schatkist. Waarom wordt deze kans nog niet benut? 

Energie doelstellingen 

In 2013 tekende de Nederlandse overheid en een tal van bedrijven samen het zogenaamde Energieakkoord. Daarin stond ook de belofte dat in 2020 al minimaal 14% van het Nederlandse energieverbruik duurzaam moest worden opgewekt. Een mooi streven. Maar wat blijkt? Vandaag de dag, in 2021, is dat doel nog steeds niet bereikt. Volgens de huidige berekening van het CBS zitten we nu nog maar net op een krappe 11%. Bovendien komt het volgende toetsingsmoment steeds dichterbij, namelijk 2030. Het doel voor 2030: minimaal 32% van de energie moet dan duurzaam zijn opgewekt. Bovendien is de urgentie van de klimaatproblematiek nu aanzienlijk hoger dan in 2013. 

“We zien dat door klimaatverandering alle vormen van extreem weer steeds vaker voorkomen met overstromingen, hittegolven en bosbranden tot gevolg”, licht directeur Olof van der Gaag van de NVDE aan de NOS. Ondertussen lijkt het er op dat we wereldwijd afstevenen op een recordhoogte aan CO2-uitstoot, in plaats van een CO2-reductie. Als we op deze voet verder gaan, dan haalt Nederland zijn klimaatdoelen van 2030 niet. We moeten nu echt een tandje bij gaan zetten om de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord na te komen. Dat geldt ook voor de afspraken die gemaakt zijn omtrent duurzame energie. 

Subsidie stimulering duurzame energie 

Om de energietransitie te versnellen, kende de overheid meerdere miljarden aan energiesubsidies toe. Afgelopen maand kende de overheid voor dit jaar 4.7 miljard euro subsidie toe voor de stimulering van duurzame energie. In totaal is er nu 5 miljard euro beschikbaar. Zo’n 2 miljard daarvan ging naar het Porthos-project in de Rotterdamse haven, waar onder andere Shell aan mee werkt. Dit is een project dat het doel heeft om CO2 af te vangen en het ondergronds op te slaan om zo de klimaatdoelstellingen te halen. De CO2 afkomstig uit de Rotterdamse Haven wordt middels dit project dan getransporteerd in en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. 

Daarnaast lijkt het geld van de subsidies vooral naar grote projecten met zonnepanelen te gaan. Bedrijven en organisaties kunnen een beroep op deze pot doen wanneer de kosten van hun duurzame energieprojecten hoger liggen dan de baten ervan. De energietransitie wordt zo deels door de markt en deels door de overheid bekostigd. Maar nu lijkt het erop dat het geld dat bedoeld is voor de energietransitie, in sommige gevallen ook voor andere doeleinden wordt ingezet, zoals de 2 miljard voor het havenproject, dat in principe los staat van duurzame energie. Bovendien is de opslag van CO2 volgens berekening van Grinwis van de ChristenUnie al rendabel zonder subsidie.

Een motie in de Tweede Kamer

Volgens het onderzoek blijft veel van het beschikbare geld nu nog liggen omdat de overheid conservatief begroot en de kosten vaak hoger inschat dan ze in werkelijkheid zijn. De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven (NVDE), die tevens ook de opdracht gaven voor het onderzoek, pleit voor een overheid die meer risico durft te nemen op dit gebied. Zo kunnen er meer projecten worden gefinancierd én komen we weer een stapje dichterbij de klimaatdoelen van 2030. 

Naar aanleiding van deze ondervindingen werd er door de ChristenUnie ook een motie gepresenteerd in de Tweede Kamer. Zij stelde dat de overgebleven miljarden toch echt naar dergelijke duurzame energieprojecten moeten gaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde recentelijk de motie. Alleen zo kan Nederland sneller verduurzamen en haar doelstellingen halen.

Wil jij ook overstappen op duurzame energie en gebruik maken van energiesubsidies? Dat kan. Neem eens een kijkje naar onze zonnecarport en wat deze kan betekenen voor de verduurzaming van jouw bedrijf. 

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen