Het belang van duurzaamheid – ook wel ESG – brengt een ontwikkeling op gang die zorgt voor ingrijpende veranderingen. De afkorting ESG wordt vaak gebruikt als we het hebben over ‘duurzaamheid’. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Kortom betekent dit het zoeken naar een juist evenwicht, tussen sociale belangen en het milieu. De juiste balans van de elementen binnen de ESG’s, zorgt uiteindelijk voor een beter resultaat voor bedrijf en samenleving. 

In deze blog lees je wat ESG’s precies is, welke invloed ESG’s hebben op bedrijven en tot slot hoe AmperaPark helpt bij het behalen van de ESG’s.  

Wat zijn ESG’s?

Al jaren staat het thema ESG bij veel Nederlandse bedrijven op de agenda. Van de bedrijven in de S&P500, heeft 90% in 2019 een duurzaamheidsrapport geleverd. Hieruit kan worden geconstateerd dat organisaties overtuigd zijn van de noodzaak om te investeren in duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Bedrijven moeten in hun strategie verwerken hoe om te gaan met vraagstukken omtrent klimaat en milieu (E), maatschappij (S) en goed ondernemingsbestuur (G). 

De betekenis van ESG is niet eenzijdig. Het betekent namelijk voor elk bedrijf iets anders. Als we kijken naar klimaat en milieu, kan je denken aan biodiversiteit, energie-efficiëntie of milieubeheersystemen. Bij maatschappij kan je denken aan het bieden van gelijke kansen, gezondheid- en veiligheid en de verantwoordelijkheid voor zowel de klant als voor product. Tot slot kan je bij goed ondernemingsbestuur denken aan het hebben van een juiste bedrijfsethiek, bonuscultuur of het naleven van de wet- en regelgeving.  

Welke invloed hebben ESG’s op bedrijven?

Je ziet dat steeds meer bedrijven zich inzetten om ESG’s te verwerken in hun strategie. Dit is belangrijk aangezien er steeds meer consumenten zich uitspreken met hun portemonnee. Zij geven liever geld uit aan bedrijven die zich wel bezighouden met duurzaamheid, dan bedrijven die zich hier niet mee bezig houden. Het verwerken van ESG’s in je bedrijfsstrategie, blijft niet geheel vrijwillig. Regeringen gaan steeds vaker verplichtingen aan om CO2-emissies te laten dalen. Dit zie je terug in nieuwe reguleringen en heffingen. 

Gevolgen van het werken aan ESG’s als organisatie, zijn een nieuwe kijk op de bedrijfsstrategie heroverwegen en een grootschalige bedrijfstransformatie. Organisaties zullen zich realiseren dat het verwerken van ESG’s bedrijfs- en financieel voordeel oplevert. Daarnaast zal het bedrijf zich aan moeten passen – op zowel strategisch als operationeel niveau- om de ESG’s doelstellingen te behalen. 

Hoe kan AmperaPark bijdragen aan het behalen van de ESG’s? 

Geleidelijk gaan bedrijven steeds meer overstappen op een nieuwe manier van vervoeren, namelijk met elektrische auto’s. Door elektrisch te rijden, draag je bij aan de ESG’s. Niet alleen draagt het rijden van elektrische auto’s bij aan het klimaat en milieu, maar ook financieel ga je erop vooruit. Je bespaart op brandstofkosten, onderhoudskosten, wegenbelasting, aanschafbelasting, lagere bijtelling, belastingvoordeel en lokale subsidies. 

AmperaPark zet zich in om zoveel mogelijk parkeerplaatsen in Nederland, om te toveren tot een groene duurzame parkeerplaats. Een SolarPort produceert 3.000 kwH aan energie per jaar. Dit zijn ongeveer 15 duizend zonnekilometers. Daarnaast heb je ook de optie voor een AmperaPort. Met deze handige overkapping inclusief zonnepanelen, word je parkeerplaats een duurzame bron van energie. 

Ben je benieuwd wat AmperaPark voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Graag kijken we naar de beste oplossing voor jouw situatie!

Bedrijven die in de komende jaren verhuizen naar nieuwe, gerenoveerde kantoorpanden, zullen verplicht te zijn parkeerplaatsen aan te bieden waar voldoende beschikking is voor oplaadpunten van elektrische voertuigen. Dit staat vastgelegd in de EU-richtlijn over de energieprestatie van gebouwen. 

In deze blog lees je wat deze richtlijn inhoudt en hoe AmperaPark kan helpen bij het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. 

Herziening EU-richtlijn 

De herziening van de richtlijn is afgelopen 15 december aangekondigd. In de herziening is vastgesteld dat bedrijven die besluiten om de komende jaren te verhuizen naar nieuwe en gerenoveerde kantoren, verplicht zijn om bekabelde parkeerplaatsen aan te bieden. Het doel van deze herziening is de EU helpen om de opgestelde klimaat- en energiedoelstellingen te behalen. Het Europese parlement inclusief de lidstaten, zullen de herziende richtlijn bespreken voordat de richtlijn in de wet opgenomen zal worden. 

Oplaadpunten die zullen moeten worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen, moeten ‘slim’ zijn. Zeker wanneer er sprake is van een overvloed aan hernieuwbare energie. Met de nieuwe richtlijn zijn landen verplicht om belemmeringen weg te nemen rondom het plaatsen van oplaadpunten voor bewoners. Dit zou als gevolg hebben dat er groener en duurzamer wordt gereden. 

Energie- en klimaatdoelstelling Europese Commissie 

In de afgelopen jaren heeft de Europese Unie verschillende milieuwetgevingen ingevoerd. De milieuwetgevingen moeten ervoor zorgen dat de lucht-, water en bodemverontreiniging wordt tegengegaan. 

De visie van de Europese commissie is om voor 2050 een emissievrije en volledig koolstofarme gebouwenvoorraad te kunnen realiseren. Daarbij komt dat alle nieuwe openbare gebouwen vanaf 2027 emissievrij zijn en alle nieuwe gebouwen in de EU vanaf 2040 emissievrij zijn. 

AmperaPark draagt bij aan het behalen van energie- en klimaatdoelstellingen 

Vanaf 1 januari 2023 is elk bedrijf groter dan 100m2 verplicht om op zijn minst energielabel C te hebben. AmperaPark zet zich in om bij te dragen aan een duurzamere en groene omgeving. Dit wordt gedaan door grijze parkeerplaatsen om te zetten in groene bronnen van duurzame energie. 

Zo heeft AmperaPark solarcarports ontwikkeld, waar je tot wel 3.000 kWh op kan wekken op je groene parkeerplaats. Dit staat gelijk aan ongeveer 15.000 zonnekilometers per jaar. De solarport maakt gebruik van semi-transparante zonnepanelen, speciaal ontworpen voor Amperaport. Met de solarcarport ben je niet langer meer afhankelijk van netstroom, maar wek je eigen energie op.Daarnaast heeft AmperaPark ook AmperaPorts. Door middel van een handige overkapping inclusief zonnepanelen, creëer je groene parkeertplaatsen welke een duurzame bron van energie zijn. De AmperaPort bestaat uit drie parkeerplaatsen, met een afmeting van 7.5 meter breedte bij 5.50 meter diepte. 

Heb je vragen of ben je benieuwd naar wat AmperaPark voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Bron: TOM magazine oktober 2021 Parkeerplaatsen zijn niet per definitie de meest aantrekkelijke locaties. AmperaPark brengt daar verandering in, onder andere bij Hotel Wegrestaurant Frans op den Bult. ‘Groen opgeladen op weg’ is het motto van AmperaPark. Richard Kokhuis, oprichter van AmperaPark dat inmiddels acht medewerkers kent, heeft alle vertrouwen in het concept. Pauline Scholten- Hellegers, zelf in het bezit van een elektrische auto, ziet ook steeds meer van haar gasten bij Frans op den Bult met elektrische auto’s en bedrijfsbusjes arriveren.

Een parkeerplaats waar auto’s met zonne-energie worden opgeladen en de ‘overtollige’ stroom voor de organisatie wordt gebruikt of in accu’s wordt opgeslagen; AmperaPark heeft de toekomst van de parkeerplaats radicaal veranderd. Het wist aansprekende partners voor haar idee te winnen: VolkerWessels/ De Groot Vroomshoop, Voortman Staal en Mennekes (laadsystemen). IDpartners in Enschede tekende voor het fraaie industriële design en samen met de Universiteit Twente wordt de nieuwste slimme laadtechnologie ontwikkeld.

Parkeerplaatsen verduurzamen

AmperaPark biedt haar zonnelaadstations ook aan in de vorm van een serviceconcept. Organisaties hoeven zelf niet te investeren in zonnepanelen en laadstations. Zo is samen met Energie Fonds Overijssel (EFO) een programma opgezet om in Overijssel parkeerplaatsen te verduurzamen. Frans op den Bult is de eerste deelnemer aan dit groenproject, dat als doel heeft jaarlijks tien miljoen zonnestroomkilometers op twintig parkeerplaatsen te produceren. Frans op den Bult in Deurningen is een eeuwenoud gastvrij hotel-wegrestaurant dat inmiddels al door de zevende generatie mede-gerund wordt. Pauline Scholten- Hellegers is als directeur zeer actief met het verduurzamen van haar horecaonderneming. “We hebben de ambitie om de komende jaren energieneutraal te worden en dit zonnelaadstation van AmperaPark is een belangrijke stap hierin” aldus Pauline. Eerder ging de keuken van het gas af. “Wij bieden onze gasten nu de mogelijkheid hun elektrische auto’s en busjes koel en droog te parkeren onder zonnepanelen en te laden met duurzame zonnestroom! Daarmee zijn we in Nederland het eerste hotelwegrestaurant met een dergelijk slim zonnelaadstation. Als familiebedrijf blijven we continu innoveren en deelname aan dit EFO-duurzaamheidsprogramma past daar goed bij.”

Vergroenen

AmperaPark heeft inmiddels al veel bedrijven en instellingen gevonden die willen vergroenen en in zijn voor het serviceconcept. Pauline en Richard hebben tot slot een tip: ga lekker lunchen of dineren bij Frans op den Bult, dan zal AmperaPark ter plekke uitleggen waarom het voor organisaties zo aantrekkelijk is om deel te nemen aan dit programma. Zonder te investeren een zonnelaadstation laten plaatsen op je parkeerplaats met de mogelijkheid van een interessant verdienmodel. “Dan gaan ook jouw gasten, klanten en medewerkers groen opgeladen op weg!”

Bron: Taxipro 7 december 2021

De taxibranche is volop bezig met de transitie naar uitstootvrij vervoer. Voor het laden van elektrische voertuigen wordt laadinfrastructuur op het eigen bedrijfsterrein als de aantrekkelijkste optie gezien. Maar hoe kan een parkeerplaats het best en voordeligst getransformeerd worden in een zonnelaadstation?

De aanschaf van elektrische taxi’s past binnen de strategie om meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het milieu minder te belasten. Dit kan een voordeel geven op concurrenten, doordat klanten dit direct of indirect eisen. Daarbij wordt er in aanbestedingen veelal gekeken naar de CO2-prestaties, waarbij bedrijven die beter scoren op het gebied van CO2-uitstoot meer kans maken op gunning van de opdracht.

Als het op details aankomt heeft een ondernemer met een slim zonnelaadstation een streepje voor op andere ondernemers, stelt leverancier van solar carports AmperaPark. Bovendien gaat de kilometerprijs naar beneden door taxi’s op zonnestroom te laden.

Van parkeerplaats snel en veilig naar een zonnelaadstation

AmperaPark helpt ondernemers parkeerplaatsen te transformeren tot zonnelaadstations. “Wij maken van een ‘gewone’ parkeerplek een duurzame, energierijke, circulaire en stijlvolle parkeerplaats. Dit doen wij met onze zogenoemde AmperaPort, een carport met zonnedak die het geparkeerde wagenpark middels zonnepanelen voedt met zonnestroom. Bestaande laadsystemen kunnen eenvoudig worden aangesloten op het zonnelaadstation.

Middels een Energy Management System worden vraag en aanbod van energie op elkaar afgestemd, zodat een ondernemer het maximale rendement uit de installatie haalt. Het bedrijf heeft verschillende concepten en businessmodellen ontwikkeld, om de energietransitie op deze wijze voor iedereen mogelijk te maken.  “De investeringen hiervoor zijn erg laag en ondernemers kunnen zelfs geld verdienen met hun parkeerplaatsen.”

Rendement van de parkeerplaats

Om te onderzoeken wat een zonnelaadstation kan opleveren voor taxiondernemers voert AmeraPark kosteloos parkeerplaatsscans uit. Voorwaarden voor deze scan  zijn dat een ondernemer zes of meer parkeerplaatsen heeft en een locatie in de zon.

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen