Skip links

Opwekking van duurzame energie groeit exponentieel

De coronacrisis zorgt dagelijks voor veel problemen en financiële tegenslagen. Hoewel het op vele vlakken voor slecht nieuws heeft gezorgd, heeft de coronacrisis toch een klein lichtpuntje gebracht. Het lichtpuntje heeft in dit geval een vrij letterlijke betekenis. De opwekking van duurzame energie uit zon en wind groeit namelijk exponentieel.

Exponentiële groei van duurzame energie

De elektriciteit die wordt opgewekt uit de wind en zon verdubbelt momenteel elke vijf jaar. Het nieuwe rapport ‘Renewables 2020’ van het Internationaal Energie Agentschap laat zien dat de elektriciteitsopwekking uit zonne- en windenergie in 2023 aardgas in zal halen. Een jaar later zal dit ook het geval zijn voor steenkool.

De invloed van het coronavirus op energievraag

Het rapport van de IEA laat zien dat de ontwikkeling en verspreiding van het coronavirus een grote invloed heeft gehad op de vraag naar energie. In het begin van de crisis nam de vraag naar energie enorm af, met als gevolg het kelderen van de olie- en gasprijzen. Ook grote oliebedrijven zagen de waarde van hun aandelen dalen. 

Hoewel het agentschap in het begin van het jaar voorspelde dat de snelle groei van groene energie af zou remmen, blijkt nu dat duurzame energie juist sneller groeit dan verwacht. In 2020 stijgt het gebruik van hernieuwbare energiebronnen met bijna 7%, terwijl de wereldwijde vraag naar energie met 5% afnam dit jaar. Dit leidt tot een netto stijging van 1% naar de vraag naar duurzame energie.

De voorspellingen voorbij

Het IEA voorspelt al jaren de groei van duurzame energie. De voorspellingen worden gedaan op basis van verschillende scenario’s. In de praktijk vindt de ontwikkeling van duurzame energie vaak plaats rond of zelfs boven het snelste scenario. Ook in het meest recente rapport wordt er gebruik gemaakt van een scenario met een sterke versnelling. Of dit scenario realiteit zal worden, hangt gedeeltelijk af van de invulling van de overheidssteun. Wanneer er in de economische herstelpakketten extra wordt ingezet op duurzame energie en besparingsmaatregelen, is de kans groot dat de ontwikkelingen volgens het snelste scenario plaats zullen vinden.

De zon als goedkope energiebron

Het klimaatakkoord zorgt ervoor dat veel landen, ondanks de coronacrisis, toch zullen investeren in duurzame energiebronnen. De maatregelen die zijn afgesproken, zorgen ervoor dat er al veel technische doorbraken op het gebied van hernieuwbare energiebronnen zijn geweest in de laatste jaren. Dit heeft ertoe geleid dat er in de afgelopen 5 jaar een prijsdaling tot 70% heeft plaatsgevonden in deze sector. Zo worden ook nieuwe duurzame oplossingen als een carport met zonnepanelen op grotere schaal realiseerbaar.

Zonne-energie zal dan ook snel de goedkoopste bron van energie worden. Dit is in vele delen van de wereld momenteel al het geval. Dankzij de nieuwe technologieën zal de rest van de wereld snel volgen en ziet de toekomst er zonnig uit!

Wil je meer weten over het onderzoek of het hele rapport lezen? Bezoek dan de website van de IEA.