Skip links

Shell blijft toch in fossiele brandstoffen investeren, ondanks klimaatdoelstelling

De EU streeft ernaar om volledig klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De Europese Unie hoopt met deze doelstellingen economie te worden waarin er geen broeikassen worden uitgestoten. Dat is de kern van het Klimaatakkoord, die tevens is vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs en de, door de lidstaten ondertekende, Europese Greendeal. Bij deze deal hoort ook dat belangrijk bedrijven met duurzame initiatieven worden beloond. Hoe eerder een bedrijf klimaatneutraal is, hoe meer profijt het van de nieuwe regeling kan hebben. 

Op de klimaattop in Madrid kondigden meer dan 500 bedrijven aan om per 2030 al volledig klimaatneutraal te willen zijn. Ook Shell presenteerde klimaatdoelen voor 2030 en zegt ook per 2050 CO2 klimaatneutraal te kunnen zijn. Dat betekent echter niet dat het bedrijf vol in gaat zetten op schonere energiebronnen. Wat is het plan van Shell om klimaatneutraal te worden? 

De Europese Greendeal

Met de Europese Greendeal wil Europa het eerste klimaatneutrale continent worden. Er wordt gesteld dat aantasting van het milieu een existentiële bedreiging vormt voor Europa en de rest van de wereld. Om dat tegen te gaan, heeft Europa een nieuwe groeistrategie nodig die van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en circulaire economie maakt die:

  • de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert
  • economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten
  • geen mens of regio aan zijn lot overlaat

De Europese Greendeal is gelanceerd als routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Zo voorziet de deal een stappenplan waarin hulpbronnen efficiënter gebruikt kunnen worden door over te stappen naar duurzame, circulaire bronnen en tegelijkertijd de biodiversiteit wordt hersteld. Alle economische sectoren moeten daar aan meewerken, door bijvoorbeeld te investeren in milieuvriendelijke technologie, innovaties, een koolstofvrije energiesector en te zorgen voor een grotere energie-efficiëntie van gebouwen. Ook Shell dient dus de aankomende te innoveren op dit gebied.

Dertigjarige transformatie 

Dat moet wel lukken volgens Shell. In een periode van dertig jaar, wil Shell transformeren naar een klimaatneutraal bedrijf, aldus topman Ben van Beurden. Het bedrijf stelde daarvoor vier kerndoelstellingen op. Allereerst, willen ze waarde voor de aandeelhouders blijven creëren. Ten tweede, moet de winning van olie en gas tot na 2030 winst blijven genereren, want daarmee kunnen dividenden en de nodige investeringen mee betaald worden. De derde doelstelling is een CO2-uitstoot van netto nul in 2050. Shell doelt daarbij met name op klanten in de industrie, de luchtvaart en transport. Ook elektriciteit voor huishoudens en bedrijven staan op de actielijst van Shell. Zo breidt het concern het aantal laadstations voor elektrische auto’s uit naar een half miljoen. Nu zijn dat er zo’n 60.000. Het vierde standpunt heeft te maken met biodiversiteit. Shell gaat daarvoor extra letten op afval en recycling.

Een stap voorwaarts?

Shell geeft aan dat de piek van olieproductie lag in 2019. Volgens de planning, zal de jaarlijkse productie nu met 1 à 2 procent gaan afnemen. Ook presenteert Shell een plan voor de CO2 die nog wél uitgestoten gaat worden tegen 2050. Deze wil het concern namelijk onder de grond gaan opslaan, of compenseren door bomen bij te planten. Dat is al een stap in de goede richting, zo zegt bijvoorbeeld de activistische aandeelhouder Mark van Baal. Met zijn initiatief ‘Follow This’ probeert van Baal al jaren oliebedrijven richting een groenere koers te dwingen. “Shell luistert opnieuw naar aandeelhouders die voor de Follow This klimaat resolutie hebben gestemd” ligt hij toe. Toch liggen de tussentijdse CO2-doelstellingen van Shell, die gelden voor 2030, nog aan de lage kant om de Klimaatwet te kunnen halen, dat erkent van Baal ook. Shell heeft de afgelopen vijf jaar de eigen doelen voor investeringen in hernieuwbare energie dan ook niet gehaald. 

New Energies 

Het olie- en gasconcern investeerde in de afgelopen periode van vijf jaar een totaal van 3,2 miljard dollar in het bedrijfsonderdeel New Energies, de 2016 opgerichte afdeling van Shell, die ervoor moet zorgen dat bedrijf toekomst heeft na het gebruik van olie en gas. In 2016 werd daar een budget van 200 miljoen dollar voor vrijgemaakt. In 2017 werd dit budget opgekrikt naar een maximum van 1 miljard per jaar. Later in 2017 werd het nog eens verhoogd: naar 1 tot 2 miljard dollar voor de jaren 2018 tot en met 2020.

Sinds dit jaar heeft de afdeling New Energies een nieuwe naam: Renewables and Energy Solutions. Die naam lijkt erop  te duiden dat de afdeling naast hernieuwbare energiebronnen ook andere energieoplossingen, zoals bijvoorbeeld waterstof, op de agenda heeft. Inmiddels wordt er per 2021 jaarlijks 2 tot 3 miljard besteed aan de activiteiten. Ter vergelijking, gaat er op dit moment zo’n 8 miljard dollar per jaar naar de exploitatie en productie van fossiele brandstoffen. Het jaarlijkse investeringsbudget ligt op 20 miljard dollar. 

Conclusie

Dat Shell het klimaatakkoord zegt te omarmen, is een hele grote stap. De laatste investeringen en de oprichting van New Energies, of Renewables and Energy Solutions toont de klimaatambitie van het bedrijf dan ook aan. Toch belooft Shell voor op de korte termijn, met name voor de komende tien jaar, nog te weinig. Milieu Centraal licht toe, “de uitstoot van Shell is sinds 2017 alleen maar gestegen, bovendien gaat Shell gaat de komende jaren nog veel meer olie en gas oppompen. Dit laat zien dat de prachtige groene woorden van Shell niet kloppen met hun daden.”

Leave a comment