30 september 2020

Energielabel C bij de meeste Nederlandse kantoren nog niet bereikt

nieuws

energielabel c

De overheid neemt steeds meer maatregelen om Nederland duurzamer te maken en de energietransitie te versnellen. Eén van deze maatregelen betreft het energielabel van kantoren. Nederlandse kantoren moeten in de toekomst over een beter energielabel beschikken. Volgens een schatting voldoet de meerderheid hier momenteel nog niet aan. 

Verplicht naar energielabel C

Per 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C geregistreerd zijn. Volgens een schatting gaat dit om 62.000 van de 97.000 kantoren. De verplichting geldt niet voor kantoren die naast een kantoorfunctie een andere functie vervullen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakte een schatting van het aantal kantoren dat op dit moment voldoet aan deze eis. Volgens huidige schattingen ligt dit percentage momenteel rond de 34%, een stijging van 2%-punt ten opzichte van het begin van dit jaar. Uit het rapport blijkt ook dat 12% van de kantoren een energielabel D of lager heeft. 54% van de Nederlandse kantoren heeft helemaal nog geen geregistreerd energielabel. 

Het aantal kantoren met energielabel A-C is toegenomen van 1.138 in 2012 naar 21.441 in 2020. Voor 2012 was er bij de meeste kantoren geen energielabel geregistreerd. 

Invloed van de corona crisis

De toename van het aantal registraties lijkt het afgelopen half jaar wat afgezwakt te zijn. Dit wordt gewijd aan de corona crisis. De RVO vermoedt dat veel ondernemers niet willen investeren in het energielabel of hier op het moment de financiële middelen niet voor hebben. Er moeten dus nog aardig wat stappen worden gezet voordat alle kantoren in Nederland in 2023 over minimaal energielabel C beschikken. 

Mogelijkheden tot verduurzaming

Er zijn verschillende mogelijkheden om een beter energielabel te behalen en een duurzamer kantoorpand te realiseren. Het verduurzamen van een kantoorpand vereist vaak een initiële investering, maar leidt op lange termijn tot kostenbesparing. De RVO biedt verschillende subsidies en regelingen om energiebesparende maatregelen te ondersteunen. Er zijn al kleine winsten te behalen door bijvoorbeeld het gebruik van LED-verlichting en het zorgen voor goede isolatie. Daarnaast zijn er mogelijkheden om grotere winsten te behalen. Dit kan door het plaatsen van zonnepanelen op de daken, of door te investeren in een zonnecarport.

Meer informatie over de verplichting van energielabel C voor kantoorpanden? Via de website van de RVO vind je meer informatie over de regelgeving.


Wil je alvast vooruit lopen op de maatregelen? Neem hier contact op om te berekenen hoeveel energie jij op kunt wekken met de AmperaPort.

Terug naar nieuws

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen