7 september 2021

Fit for 55: richting een vermindering van broeikasgassen

nieuws

fit for 55 eu flag

Fit for 55, een term die je misschien niet direct aan het klimaat doet denken. Toch is het een belangrijke term die we de komende tijd nog veel terug gaan zien in klimaatgesprekken. Fit for 55 is namelijk een pakket van initiatieven waarmee de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% verminderd moet zijn ten opzichte van 1990. 

Een initiatief van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft de ambitie om de netto-uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk terug te brengen. Hiervoor is echter een passend beleid nodig dat ervoor zorgt dat de ambitie realiteit kan worden. Om deze reden heeft de Commissie op 14 juli 2021 een groot pakket aan initiatieven geïntroduceerd: Fit for 55. De initiatieven hebben betrekking tot het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU.

CO2-emmissienormen auto’s en bestelwagens

Een belangrijk punt van het pakket betreft de CO2-emissienormen. Zo moeten strengere emissienormen voor nieuwe auto’s en bestelwagens de overgang naar emissievrije mobiliteit versnellen. Dit houdt in dat alle nieuw geregistreerde auto’s en bestelwagens emissievrij zijn tegen 2035. Deze nieuwe voertuigen mogen dus geen CO2 meer uitstoten. Deze nieuwe normen zullen hiermee grote veranderingen teweeg brengen in de mobiliteitssector. Zo zal de energietransitie nog sneller moeten plaatsen. De initiatieven zullen hierdoor ook effect hebben op het plaatsen van laadpalen of solarcarports

Infrastructuur alternatieve brandstoffen

Met de snellere overgang naar CO2 vrije voertuigen, zal ook de infrastructuur moeten worden aangepakt. In 2030 zouden er volgens het plan 30 miljoen emissievrije voertuigen moeten zijn. Op dit moment is de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen nog niet toereikend. Daarom geeft de Europese Commissie aan de huidige richtlijn te vervangen. Ze stelt dat er tegen 2030 zo’n 3.5 miljoen terminals moeten zijn in de Europese Unie. 

Richtlijnen hernieuwbare energie, energie-efficiënte en energiebelasting

Om de energietransitie nog sneller te laten verlopen, zijn er aanvullende initiatieven in het pakket opgenomen. Zo moeten fossiele brandstoffen meer belast worden, waardoor onder andere het vliegen in kosten gaat toenemen. Ook moeten overheidsgebouwen energie-efficiënter worden om het energieverbruik terug te dringen. Hiervoor zullen renovaties worden uitgevoerd die tegelijkertijd ook voor werkgelegenheid creëeren. Ten slotte moet het aandeel hernieuwbare energie in 2030 op 40% procent liggen in de hele Europese Unie. In 2020 lag dit aandeel op 38%. Hiermee ligt de Europese Unie als geheel op koers. 

Terug naar nieuws

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen