16 maart 2021

Solar carport als alternatief voor zonneweides

nieuws

close-up-of-solar-panels-2021-09-02-01-01-41-utc-min-scaled-1200x1200

De energietransitie in Nederland is in volle gang, maar de volledige potentie wordt nog niet benut. Zeker op het gebied van energieopwekking via zonnepanelen is er veel winst te behalen door een slimmere strategie toe te passen, zo bleek uit onderzoek van het TNO. Nederland heeft de potentie om wel tot twintig keer zo veel zonne-energie op te wekken als nu, maar daar is een efficiëntere aanpak voor nodig.

Verminderd draagvlak voor zonneweides

De meeste zonnepanelen in Nederland worden hedendaags gerealiseerd in zonneweides. Dat wil zeggen dat er op landbouwgrond zonnepanelen geplaatst worden. De reden hiervoor is dat de keuze voor de plaatsing van zonnepanelen vaak aan de markt wordt overgelaten. Hierdoor komt het draagvlak voor zonnepanelen flink onder druk te staan. Omwonenden vragen zich af waarom er in-het-oog-springende zonneweides aangelegd worden, terwijl veel daken van bijvoorbeeld bedrijfspanden onbenut blijven.

De mogelijkheden voor de plaatsing van zonnepanelen beperken zich echter niet tot alleen bedrijfspanden. Out-of-the-box denken brengt ons bij zonnepanelen op geluidsschermen, auto’s, muren, wegen en natuurlijk carport zonnepanelen. Bij Amperapark duiken wij precies in dat gat: wij zorgen voor carport zonnepanelen (ook wel solar carports). Met elke installatie van een carport met zonnepanelen dragen wij bij aan deze landelijke kwestie, en daar zijn wij trots op!

Lege bedrijfsdaken

Het tij is daarmee echter niet gekeerd: intussen komen er steeds meer zonneweides in plaats van slimme oplossingen. Uit een artikel van de NOS blijkt dat er inmiddels al 300 zonnevelden zijn en er nog 400 gepland staan. Hiervoor is ook subsidie toegekend.

Door die zonnepanelen laait de discussie steeds meer op. Zo waren bewoners in Nijmegen verontwaardigd dat er tienduizend zonnepanelen in een weiland geplaatst werden, terwijl bijvoorbeeld de bedrijfsdaken in de buurt nog leeg zijn.

Onopvallende zonnepanelen in het landschap

De toenemende bezwaren tegen zonneparken staan juist haaks op het draagvlak dat volgens TNO juist nodig is om de klimaatdoelen te behalen. Het totale vermogen wat opgewekt wordt door zonne-energie is op dit moment volgens het CBS ruim 10 gigawatt. TNO schat in dat dit in 2050 naar 200 gigawatt kan groeien. Daarvoor is dan wel het draagvlak nodig.

Het is daarvoor essentieel dat zonnepanelen niet opzichtig geplaatst worden, maar juist op een onopvallende manier integreren in het bestaande landschap en stadsbeeld. Hiervoor zijn slimme oplossingen nodig. Carport zonnepanelen zijn een logische oplossing. Carports zijn immers bestaande constructies die relatief gemakkelijk omgetoverd kunnen worden tot solar carports. Een carport met zonnepanelen slaat twee vliegen in één klap: u kunt uw auto opladen onder uw solar carport.

Wilt u meer weten over carport zonnepanelen, of bent u zelf geïnteresseerd in een solar carport? Neem contact op voor meer informatie over een carport met zonnepanelen!

Terug naar nieuws

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen