12 juni 2020

AmperaPark werkt met Universiteit Twente aan groene en ‘slimme’ parkeerplaatsen

nieuws

210728 UT 28JULd auto onder signature copy

ENSCHEDE – Samen met de Universiteit Twente, Mennekes en Super B werkt AmperaPark aan het ontwikkelen van slimme parkeerplaatsen. Deze slimme parkeerplaatsen zullen door middel van zonnepanelen en batterijen op duurzame wijze bijdragen aan de stroomvoorziening van elektrische voertuigen en de omliggende gebouwen. Op deze manier kunnen grijze parkeerplaatsen om worden gezet naar groene en slimme energiebronnen.

Onder de vlag van de Topsector Energie werkt TKI Urban Energy aan een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden gevormd tussen Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven, met als doel duurzame innovatie te ontwikkelen. De Universiteit Twente (UT), Mennekes, Super B en AmperaPark werken samen aan een slimme parkeerplaats, die door middel van zonnepanelen eigen elektriciteit opwekt en lokaal opslaat in batterijen. Op die manier kunnen elektrische voertuigen worden opgeladen met elektriciteit die ter plekke wordt opgewekt, ook als de zon niet schijnt. De slimme parkeerplaats is daarbij verbonden met het energienetwerk van omliggende gebouwen en ondersteunt daarmee het lokale energienet.

Lokaal energie opwekken met een duurzame parkeerplaats

De ‘elektrificatie’ van de warmtevoorziening en het vervoer maakt die ondersteuning hard nodig. Om de desastreuse gevolgen van klimaatverandering te voorkomen en opwarming van de aarde te beperken, moet er een grote afname plaatsvinden in CO2-uitstoot in Nederland. Er moet dus een transitie plaatsvinden van CO2 uitstotende fossiele brandstoffen, naar duurzame energie. Die duurzame energie wordt voornamelijk geproduceerd in de vorm van elektriciteit. Een switch van diesel- en benzineauto’s naar elektrische auto’s en huizen die niet door gas, maar door warmtepompen worden verwarmd. De huidige elektriciteitsinfrastructuur kan deze volledige transitie naar elektriciteit niet aan. Doordat mensen op dezelfde momenten hun huizen verwarmen en auto’s opladen ontstaat er een grote piek in de vraag. Wanneer het elektriciteitsnet dan bezwijkt resulteert dat in stroomuitval. Dit net kan echter worden ondersteund door lokaal energie op te wekken en te gebruiken. Alleen komt het moment dat de elektriciteit wordt opgewekt niet altijd overeen met het moment dat die daadwerkelijk nodig is: zonnepanelen wekken alleen overdag elektriciteit op, maar mensen willen ook ’s nachts hun auto’s opladen. Om het energienet goed te ondersteunen is het daarom belangrijk dat de opwek, verbruik en opslag op elkaar worden afgestemd.

De slimme parkeerplaats

De slimme parkeerplaats die de UT, Mennekes, Super B en AmperaPark ontwikkelen moet hiervoor een oplossing bieden. De zonnecarports die Amperapark aanlegt op de slimme parkeerplaats wekken duurzame elektriciteit op en garanderen optimaal gebruik van de publieke ruimte. Die elektriciteit kan worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen of het ondersteunen van het lokale energienet. Door de elektriciteit op te slaan in batterijen zorgt de slimme parkeerplaats voor flexibiliteit, waardoor voertuigen ook kunnen worden opgeladen wanneer de zon niet schijnt en het energienet kan worden ondersteund als de vraag naar elektriciteit hoog is. De elektrische voertuigen nemen echter niet alleen stroom af van de parkeerplaats. Voor maximale flexibiliteit kan indien nodig door middel van vehicle-to-grid techniek (V2G) elektriciteit van de elektrische voertuigen terug worden gehaald. De eerste slimme parkeerplaats zal nog deze zomer gerealiseerd worden.

Wil je meer artikelen lezen over wat een solarcarport voor jou kan betekenen? Lees dan hier een artikel over de voordelen van een duurzame parkeerplaats.

Terug naar nieuws

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen