23 augustus 2021

Een groot deel van de energiesubsidies voor verduurzaming blijft ongebruikt

nieuws

elektrisch

Uit een nieuw onderzoek van het onafhankelijke onderzoeksbureau CE Delft blijkt dat een aanzienlijk deel van het subsidiebudget voor duurzame energieprojecten niet wordt gebruikt. Volgens de studie, die vorige week werd gepubliceerd, ging het in totaal om meer dan 3 miljard euro. En deel van deze energiesubsidies vloeiden daarom maar terug naar de schatkist. Waarom wordt deze kans nog niet benut? 

Energie doelstellingen 

In 2013 tekende de Nederlandse overheid en een tal van bedrijven samen het zogenaamde Energieakkoord. Daarin stond ook de belofte dat in 2020 al minimaal 14% van het Nederlandse energieverbruik duurzaam moest worden opgewekt. Een mooi streven. Maar wat blijkt? Vandaag de dag, in 2021, is dat doel nog steeds niet bereikt. Volgens de huidige berekening van het CBS zitten we nu nog maar net op een krappe 11%. Bovendien komt het volgende toetsingsmoment steeds dichterbij, namelijk 2030. Het doel voor 2030: minimaal 32% van de energie moet dan duurzaam zijn opgewekt. Bovendien is de urgentie van de klimaatproblematiek nu aanzienlijk hoger dan in 2013. 

“We zien dat door klimaatverandering alle vormen van extreem weer steeds vaker voorkomen met overstromingen, hittegolven en bosbranden tot gevolg”, licht directeur Olof van der Gaag van de NVDE aan de NOS. Ondertussen lijkt het er op dat we wereldwijd afstevenen op een recordhoogte aan CO2-uitstoot, in plaats van een CO2-reductie. Als we op deze voet verder gaan, dan haalt Nederland zijn klimaatdoelen van 2030 niet. We moeten nu echt een tandje bij gaan zetten om de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord na te komen. Dat geldt ook voor de afspraken die gemaakt zijn omtrent duurzame energie. 

Subsidie stimulering duurzame energie 

Om de energietransitie te versnellen, kende de overheid meerdere miljarden aan energiesubsidies toe. Afgelopen maand kende de overheid voor dit jaar 4.7 miljard euro subsidie toe voor de stimulering van duurzame energie. In totaal is er nu 5 miljard euro beschikbaar. Zo’n 2 miljard daarvan ging naar het Porthos-project in de Rotterdamse haven, waar onder andere Shell aan mee werkt. Dit is een project dat het doel heeft om CO2 af te vangen en het ondergronds op te slaan om zo de klimaatdoelstellingen te halen. De CO2 afkomstig uit de Rotterdamse Haven wordt middels dit project dan getransporteerd in en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. 

Daarnaast lijkt het geld van de subsidies vooral naar grote projecten met zonnepanelen te gaan. Bedrijven en organisaties kunnen een beroep op deze pot doen wanneer de kosten van hun duurzame energieprojecten hoger liggen dan de baten ervan. De energietransitie wordt zo deels door de markt en deels door de overheid bekostigd. Maar nu lijkt het erop dat het geld dat bedoeld is voor de energietransitie, in sommige gevallen ook voor andere doeleinden wordt ingezet, zoals de 2 miljard voor het havenproject, dat in principe los staat van duurzame energie. Bovendien is de opslag van CO2 volgens berekening van Grinwis van de ChristenUnie al rendabel zonder subsidie.

Een motie in de Tweede Kamer

Volgens het onderzoek blijft veel van het beschikbare geld nu nog liggen omdat de overheid conservatief begroot en de kosten vaak hoger inschat dan ze in werkelijkheid zijn. De Nederlandse Vereniging van Duurzame Energiebedrijven (NVDE), die tevens ook de opdracht gaven voor het onderzoek, pleit voor een overheid die meer risico durft te nemen op dit gebied. Zo kunnen er meer projecten worden gefinancierd én komen we weer een stapje dichterbij de klimaatdoelen van 2030. 

Naar aanleiding van deze ondervindingen werd er door de ChristenUnie ook een motie gepresenteerd in de Tweede Kamer. Zij stelde dat de overgebleven miljarden toch echt naar dergelijke duurzame energieprojecten moeten gaan. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde recentelijk de motie. Alleen zo kan Nederland sneller verduurzamen en haar doelstellingen halen.

Wil jij ook overstappen op duurzame energie en gebruik maken van energiesubsidies? Dat kan. Neem eens een kijkje naar onze zonnecarport en wat deze kan betekenen voor de verduurzaming van jouw bedrijf. 

Terug naar nieuws

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen