16 juni 2021

Groene mobiliteit: hoe ziet dat eruit?

nieuws

210930 Zwolle Eclipse 6S4A5092 copy

Als samenleving staan we voor een grote uitdaging. In de afgelopen 50 jaar zijn we met z’n allen steeds meer gaan reizen. Met de auto naar het werk, een vliegvakantie en uitjes met het openbaar vervoer. Tegelijkertijd zien we dat (mede) door deze ontwikkelingen het aandeel van de sector verkeer en vervoer in de totale CO2-emissies in Nederland is toegenomen. Dat moet anders kunnen. De overheid pleit voor zorgeloze en groene mobiliteit – voor alles en iedereen – in 2050. Maar hoe bereiken we groene mobiliteit? 

Mobiliteit en CO2

In 2018 stootte het Nederlandse vervoer (over land) 5,4 miljard kilo aan CO2 uit.  In totaal was het wegverkeer in 2018 verantwoordelijk voor 17 procent van de totale hoeveelheid kooldioxide (CO2) die in Nederland werd uitgestoten. Bovendien is de uitstoot van het verkeer met ruim 28 procent toegenomen ten opzichte van 1990. Tot 2006 is daar zelfs een stijgende lijn te zien. Vanaf 2008 lijkt het iets te dalen. Maar dat valt waarschijnlijk te wijten aan de economische crisis destijds. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS, die elk jaar een grondige analyse maakt van alle CO2-emissies in Nederland. Zij berekende dat personenauto’s 62 procent van de CO2-uitstoot voor hun rekening namen in 2018. Vrachtvoertuigen waren verantwoordelijk voor 20 procent. 

Als we op deze voet doorgaan, dan haalt de Nederlandse Staat de klimaatdoelen niet. Groene mobiliteit vergt een fundamentele verandering, waarbij duurzame energiedragers, zoals elektriciteit, biobrandstoffen en waterstof de hoofdrol spelen. 

Op weg naar groene mobiliteit 

Nederland streeft naar een 100% emissieloze mobiliteitssector in 2050. Met deze groene mobiliteitsvisie hoopt Nederland de mobiliteitssector om te vormen naar een die uitstekend bereikbaarheid en toegankelijk is voor jong, oud, valide en mindervalide. Groene mobiliteit betekent dat we overschakelen naar een systeem waar we veilig, slim, duurzaam, makkelijk én gezond overal naar toe kunnen reizen. We hoeven dus niet per se minder te reizen, maar wel anders. De bedoeling is dat we straks emissievrij kunnen reizen, van steden tot dorpen en tussen wonen, werken en vrije tijd. Zo staat het beschreven in het klimaatplan

Om dit te bereiken is een integrale benadering nodig. Een waarbij alle modaliteiten en de infrastructuur optimaal worden ontwikkeld en benut. En misschien nog wel het belangrijkste: uiteindelijk moeten alle modaliteiten schoon zijn. Dus geen emissies meer. 

Duurzame energiedragers

Dat is nog niet alles, want al in 2030 moeten alle nieuwe personenauto’s in Nederland emissievrij zijn. Daarvoor moeten we nu al langzaam overstappen op duurzame energiedragers. Daaronder valt het gebruik van biobrandstoffen, maar ook elektrificeren door middel van bijvoorbeeld batterijen, waterstof en zonnecellen. Je kunt daarbij denken aan een zonneauto, een recente ontwikkeling die men vergelijkt met een laadpaal op wielen. Of aan elektrische auto’s wiens batterij wordt opgeladen door groene energie, bijvoorbeeld middels een solarcarport. Maar ook rijden op waterstof is een belangrijke ontwikkeling die bij kan dragen aan een groene mobiliteitssector. De overheid speelt tevens een belangrijke rol in het aanjagen van groene mobiliteit. Zij moeten inzetten op efficiënte en duurzame infrastructuur en het optimaliseren van de vervoersstromen in Nederland. 

Conclusie

De transitie naar groene mobiliteit lijkt misschien nog ver weg, maar is eigenlijk al gaande. De markt voor elektrisch vervoer is dynamisch en volop in ontwikkeling. Het aantal elektrische voertuigen in Nederland blijft toenemen. In april 2021 was het marktaandeel volledig elektrische auto’s 9,9 procent en hybride auto’s 11,9 procent. Een fikse toename ten opzichte van vorig jaar april. Bovendien zien we ook een stijgende lijn als het aankomt op laadpunten. Zowel publieke laadpunten als snellaadpunten schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Maak ook van jouw parkeerplaats een groene parkeerplaats! Wij investeren samen met jou in het vinden van duurzame oplossingen, waarbij hernieuwbare bronnen centraal staan. Wij bieden met onze solarcarport de innovatie van het groen opladen van elektrische auto’s en bieden tegelijkertijd een stijlvol laadstation waarbij in het hele ontwerpproces rekening is gehouden met duurzaamheid. 

Terug naar nieuws

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen