15 februari 2022

Focus bedrijven op ESG’s

nieuws

aerial-view-of-blue-photovoltaic-solar-panels-moun-2022-01-31-17-59-06-utc-scaled-1200x1200

Het belang van duurzaamheid – ook wel ESG – brengt een ontwikkeling op gang die zorgt voor ingrijpende veranderingen. De afkorting ESG wordt vaak gebruikt als we het hebben over ‘duurzaamheid’. ESG staat voor Environmental, Social & Governance. Kortom betekent dit het zoeken naar een juist evenwicht, tussen sociale belangen en het milieu. De juiste balans van de elementen binnen de ESG’s, zorgt uiteindelijk voor een beter resultaat voor bedrijf en samenleving. 

In deze blog lees je wat ESG’s precies is, welke invloed ESG’s hebben op bedrijven en tot slot hoe AmperaPark helpt bij het behalen van de ESG’s.  

Wat zijn ESG’s?

Al jaren staat het thema ESG bij veel Nederlandse bedrijven op de agenda. Van de bedrijven in de S&P500, heeft 90% in 2019 een duurzaamheidsrapport geleverd. Hieruit kan worden geconstateerd dat organisaties overtuigd zijn van de noodzaak om te investeren in duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen. Bedrijven moeten in hun strategie verwerken hoe om te gaan met vraagstukken omtrent klimaat en milieu (E), maatschappij (S) en goed ondernemingsbestuur (G). 

De betekenis van ESG is niet eenzijdig. Het betekent namelijk voor elk bedrijf iets anders. Als we kijken naar klimaat en milieu, kan je denken aan biodiversiteit, energie-efficiëntie of milieubeheersystemen. Bij maatschappij kan je denken aan het bieden van gelijke kansen, gezondheid- en veiligheid en de verantwoordelijkheid voor zowel de klant als voor product. Tot slot kan je bij goed ondernemingsbestuur denken aan het hebben van een juiste bedrijfsethiek, bonuscultuur of het naleven van de wet- en regelgeving.  

Welke invloed hebben ESG’s op bedrijven?

Je ziet dat steeds meer bedrijven zich inzetten om ESG’s te verwerken in hun strategie. Dit is belangrijk aangezien er steeds meer consumenten zich uitspreken met hun portemonnee. Zij geven liever geld uit aan bedrijven die zich wel bezighouden met duurzaamheid, dan bedrijven die zich hier niet mee bezig houden. Het verwerken van ESG’s in je bedrijfsstrategie, blijft niet geheel vrijwillig. Regeringen gaan steeds vaker verplichtingen aan om CO2-emissies te laten dalen. Dit zie je terug in nieuwe reguleringen en heffingen. 

Gevolgen van het werken aan ESG’s als organisatie, zijn een nieuwe kijk op de bedrijfsstrategie heroverwegen en een grootschalige bedrijfstransformatie. Organisaties zullen zich realiseren dat het verwerken van ESG’s bedrijfs- en financieel voordeel oplevert. Daarnaast zal het bedrijf zich aan moeten passen – op zowel strategisch als operationeel niveau- om de ESG’s doelstellingen te behalen. 

Hoe kan AmperaPark bijdragen aan het behalen van de ESG’s? 

Geleidelijk gaan bedrijven steeds meer overstappen op een nieuwe manier van vervoeren, namelijk met elektrische auto’s. Door elektrisch te rijden, draag je bij aan de ESG’s. Niet alleen draagt het rijden van elektrische auto’s bij aan het klimaat en milieu, maar ook financieel ga je erop vooruit. Je bespaart op brandstofkosten, onderhoudskosten, wegenbelasting, aanschafbelasting, lagere bijtelling, belastingvoordeel en lokale subsidies. 

AmperaPark zet zich in om zoveel mogelijk parkeerplaatsen in Nederland, om te toveren tot een groene duurzame parkeerplaats. Een SolarPort produceert 3.000 kwH aan energie per jaar. Dit zijn ongeveer 15 duizend zonnekilometers. Daarnaast heb je ook de optie voor een AmperaPort. Met deze handige overkapping inclusief zonnepanelen, word je parkeerplaats een duurzame bron van energie. 

Ben je benieuwd wat AmperaPark voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Graag kijken we naar de beste oplossing voor jouw situatie!

Terug naar nieuws

Uw bedrijf verduurzamen met een solar carport?

Bent u ook geïnteresseerd in een groene upgrade van uw parkeerterrein?

plan uw adviesgesprek offerte aanvragen